Search for dissertations about: "in situ hybridisation"

Showing result 1 - 5 of 56 swedish dissertations containing the words in situ hybridisation.

 1. 1. Biomarkers in non-small cell lung carcinoma methodological aspects and influence of gender, histology and smoking habits on estrogen receptor and epidermal growth factor family receptor signalling

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Christina Karlsson; Örebro universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Non-small cell lung carcinoma; estrogen receptor; epidermal growth factor receptor; HER-4; tissue microarray; immunohistochemistry; smoking habits; in situ hybridisation; Onkologi; Oncology;

  Abstract : Non-small cell lung carcinoma is a leading cause of cancer mortality worldwide. There are gender and smoking associated differences both in tumour types and clinical outcome. Squamous cell carcinomas (SCC) are more frequent among smoking men while females develop adenocarcinomas (ADCA). READ MORE

 2. 2. Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide : Expression and neurotrophic activity in the rat brain

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Ylva Skoglösa; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; in situ hybridisation; rat; TBI; BDNF; NGF; GDNF; PACAP; PRI; TUNEL; apoptosis; CNS; PNS; neuropeptides; neurotrophic factors; reactive oxygen species; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Neurology; neurologi;

  Abstract : Neurotrophic factors play an important role in regulating naturally occurring cell death during neurogenesis. In addition to classical neurotrophic factors, some neurotransmitters and neuropeptides have been shown to exhibit neurotrophic activities. READ MORE

 3. 3. Experimental and Clinical Studies of SLPI, with Special Reference to IgE-Mediated Allergic Reactions

  University dissertation from ENT-department Malmö University Hospital

  Author : Ulla Westin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; in situ hybridisation; immunohistochemistry; allergic rhinitis; atopic subjects; IgE-mediated histamine release; mast cell proteases; plasma protease inhibitors; SLPI; human leukocyte proteases; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Slemhinnan i de övre luftvägarna utgör ett första skydd mot luftburna hot såsom bakterier, virus samt partiklar som kan förorsaka allergiska reaktioner. Kroppen reagerar på ett likartat sätt oavsett ursprunget till slemhinneskadan. Den reagerar med en aktivering av de inflammatoriska cellerna. READ MORE

 4. 4. Studies on Human Endogenous Retroviruses (HERVs) with Special Focus on ERV3

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Ann-Catrin Andersson; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; human endogenous retroviruses; HERV; ERV3; expression; in situ hybridisation; real-time PCR; U-937; retinoic acid.; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Abstract : Human endogenous retroviruses (HERVs) represent approximately 7% of the human genome. This investigation was focused on one particular HERV, ERV3, with the main purpose of characterising its gene expression patterns and genomic distribution of ERV3-like sequences. READ MORE

 5. 5. Studies of a Proteinase-activated Cell Surface Receptor

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Sverker Nystedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; receptor; proteinase; PAR-2; molecular cloning; in situ hybridisation; Expression; G-protein; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla levande celler har förmåga att känna av och på olika sätt anpassa sig till sin omgivning, antingen de ensamma utgör en hel organism eller är en av många miljarder celler i ett stort djur. Varje enskild cell kan bara ta emot en begränsat mängd olika sorters signaler och bara reagera på ett likaledes begränsat antal sätt. READ MORE