Search for dissertations about: "insulin and glucagon secretion"

Showing result 1 - 5 of 62 swedish dissertations containing the words insulin and glucagon secretion.

 1. 1. Assessment and Treatment of Impaired Insulin- Secretion and Action in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Mozhgan Dorkhan; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes; insulin secretion; glucagon test; insulin resistance; insulin glargine; insulin tolerance test; thiazolidinediones; natriuretic peptides; adiponectin; thyroid associated ophthalmopathy; proinsulin;

  Abstract : Type 2 diabetes (T2D) is a disease characterised by varying degrees of defect in insulin secretion and insulin sensitivity and associated with increased morbidity and mortality. Optimal glycaemic control reduces the progression of diabetic complications. READ MORE

 2. 2. Novel insights into the regulation of insulin secretion by GLP-1, GIP and glucagon

  University dissertation from Medicine (Lund)

  Author : Linda Ahlkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vagus nerve; GPR119; Insulin resistance; Glucagon; GIP; GLP-1; Insulin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När vi äter socker frisätter kroppen hormonet insulin från specifika beta-celler i bukspottskörteln för att förmå muskelceller och fettceller att ta upp sockret från blodet och därmed återställa blodets sockerbalans. Vid övervikt blir dessa vävnader resistenta mot insulinets verkan vilket leder till att sockret stannar kvar i blodet. READ MORE

 3. 3. Control of metabolism and hormone secretion from pancreatic alpha and beta cells

  University dissertation from Molecular Metabolism

  Author : Jelena Stamenkovic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CLOCK genes; insulin; glucagon; metabolites; mitochondria; knock out;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom. Hos friska individer producerar beta och alpha cellerna i bukspottkörteln insulin och glukagon, de viktigaste hormonerna för att reglera blodglukos¬koncentrationen. Insulin utsöndras som svar på förhöjda blodglukosnivåer. READ MORE

 4. 4. THE ROLE OF PHOSPHODIESTERASE 3B IN CAMP-MEDIATED REGULATION OF INSULIN SECRETION

  University dissertation from Medical Faculty, Lund University

  Author : Helena Jones; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cAMP; PDE3B; exocytosis; insulin; diabetes; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; diabetology; Endocrinology; secreting systems;

  Abstract : Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is characterized by various combinations of ?-cell failure and insulin resistance leading to hyperglycemia and glucose intolerance. In order to maintain glucose tolerance in the insulin resistance state, increased insulin secretion is a requirement and it is because of inadequate islet adaptation that glucose intolerance develops in T2DM. READ MORE

 5. 5. α-Cell signalling in glucose-regulated glucagon secretion

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Qian Yu; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Islets; glucagon; insulin; somatostatin; ATP; cAMP; Ca2 ; GHB; oscillations; α-cell; β-cell; δ-cell; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi;

  Abstract : Glucagon is a blood glucose-elevating hormone released from α-cells in the islets of Langerhans during hypoglycaemia. Glucagon is critical for glucose homeostasis and inappropriate regulation of its secretion underlies both impaired counter-regulation of hypoglycaemia and chronic hyperglycaemia in diabetes patients. READ MORE