Search for dissertations about: "intestinal transplantation"

Showing result 1 - 5 of 22 swedish dissertations containing the words intestinal transplantation.

 1. 1. Renal function after transplantation of the liver and intestine

  Author : Gustaf Herlenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adult liver transplantation; pediatric liver transplantation; intestinal transplantation; multivisceral transplantation; immunosuppression; calcineurin inhibitors; glomerular filtration rate; renal function; nephrotoxicity; chronic kidney disease; renal replacement therapy; mortality;

  Abstract : Background: Chronic kidney disease (CKD) after liver (LT) or intestinal (IT) transplantation may decrease patient survival. Calcineurin inhibitors (CNI) play a major role in its development. Aims: Describe long term renal function and risk factors for developing CKD in adults and children after LT and IT. READ MORE

 2. 2. Intestinal transplantation. Experimental and clinical studies

  Author : Mihai Oltean; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intestinal preservation; Ischemia-reperfusion injury; Tight junction; FK506; Resistin;

  Abstract : Intestinal preservation-reperfusion injury may result in various degrees of mucosal injury. Interestingly, the preservation injury is similar when using the current preservation solutions, which are given as a intravascular flush. An extensive mucosal injury may ultimately preclude the use of organs that require longer preservation time. READ MORE

 3. 3. Graft-versus-Host Disease: Eosinophils, Chimerism and Clinical Features in Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell or Multivisceral Transplantation

  Author : Julia Cromvik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; graft-versus-host disease; eosinophilic granulocyte; intestinal transplantation; multivisceral transplantation; chimerism analysis;

  Abstract : Abstract Graft-versus-host disease (GVHD) is a potentially severe complication that may develop after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). It can also occur after transplantation with isolated intestinal grafts or after multivisceral transplantation (MVTX). GVHD is difficult to diagnose. READ MORE

 4. 4. EFFECTOR T CELL HOMING TO THE SMALL INTESTINAL MUCOSA

  University dissertation from Section for Immunology, Lund University

  Author : Hanna Stenstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; Immunology; serology; homing; intestine; GALT; chemokine receptor; lymphocyte; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett väl fungerande immunförsvar har kapaciteten att särskilja och oskadliggöra en ofantlig mängd sjukdomsframkallande ämnen och organismer. Immunförsvarets förmåga att skilja strukturer på främmande ämnen från våra egna strukturer i kroppen är viktig, eftersom försvaret annars kan angripa kroppens egna vävnader. READ MORE

 5. 5. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  University dissertation from Paediatric Endocrinology Research Group

  Author : Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. READ MORE