Search for dissertations about: "jessica abbott"

Found 1 swedish dissertation containing the words jessica abbott.

  1. 1. Ontogeny and Population Biology of a Sex-Limited Colour Polymorphism

    University dissertation from Xanto Grafiska AB

    Author : Jessica Abbott; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; embryologi; ontogeni; animal morphology; embryology; Utvecklingsbiologi; Damselflies; Colour polymorphism; Development; Frequency-dependence; Morphology; growth animal ; ontogeny; Animal anatomy; Development biology; Djurs anatomi och morfologi; Population divergence; Animal ecology; Djurekologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur man undviker att bli trakasserad på flicksländornas vis Tidigare forskningsresultat har visat att hos honor i de flesta djurarter begränsas fortplantningkapacitet av hur mycket tid och energi de kan lägga på sina avkommor. Hos hanar, å andra sidan, begränsas fortplantningskapacitet av hur många honor de kan para sig med. READ MORE