Search for dissertations about: "knowledge creation"

Showing result 1 - 5 of 261 swedish dissertations containing the words knowledge creation.

 1. 1. In search of known unknowns : an empirical investigation of the peripety of a knowledge management system

  University dissertation from Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Leon Michael Caesarius; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge management systems; knowledge management endeavours; knowledge management; knowledge; knowledge creation; information technology; automating; informating; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : In their quest to secure their level of competitiveness, organizations have turned their attention to a specific type of information technology (IT) solution referred to as knowledge management systems (KMS). Research recurrently views and defines such system as IT-tools that mainly enable the collection, storing and diffusion of knowledge within the boundaries of the organization. READ MORE

 2. 2. Innovation and Efficiency - A Knowledge-Based Approach to Organizing Industrial Firms

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Mats Magnusson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation; efficiency; knowledge; organizing; knowledge creation; knowledge exploitation; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy;

  Abstract : This thesis deals with the organizing of industrial firms that face the challenge of achieving high levels of both innovation and efficiency, taking a knowledge-based approach to this classical trade-off. With a constructionist perspective as a point of departure, knowledge, which contains tacit and explicit components, is seen to exist at both the individual and the organizational level. READ MORE

 3. 3. The uniqueness of knowledge management in small companies Managing knowledge as an employer strategy for lifelong learning

  University dissertation from Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Author : Ernesto Villalba; Stockholms universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge management; lifelong learning; European Social Fund; SME; adult education; training; knowledge; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik;

  Abstract : The present study explores the relationship between the ‘knowledge-enabling environment’ and the demand for training using a sample of 18 small private companies providing educational and consultancy services in Sweden. In this way, the dissertation is an exploration of the ways Swedish knowledge-intensive companies manage their knowledge. READ MORE

 4. 4. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. READ MORE

 5. 5. A knowledge process perspective on the improvement of software processes

  University dissertation from KFS AB

  Author : Mikael Schönström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge Sharing; Commercial and industrial economics; Knowledge Creation; Software Development; CMM; Software Process Improvement SPI Knowledge Management; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I och med att mjukvarubaserade produkter ökar i antal ökar också vikten av en effektiv mjukvaruutvecklingsprocess, ur ett konkurrensperspektiv. Bristfällig produktkvalitet och höga utvecklingskostnader är något som mjukvaruutvecklingsorganisationer under många år har kämpat med. READ MORE