Search for dissertations about: "masticatory function"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words masticatory function.

 1. 1. Masticatory function and temporomandibular disorders in patients with dentofacial deformities : : studies before and after orthodontic and orthognathic treatment

  University dissertation from Swedish Dental Journal

  Author : Cecilia Abrahamsson; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; dentofacial deformities; orthognathic treatment; orthognathic surgery; orthodontics; stomathognathic physiology; temporomandibular disorders; masticatory function;

  Abstract : Ca 30 % av Sveriges befolkning genomgår någon gång i livet behandling med tandreglering. I de fall där bettavvikelsen är mer omfattande är enbart tandreglering inte tillräckligt för att uppnå ett bra bett. Istället kombinerar man tandregleringen med en kirurgisk förflyttning av käkarna s.k. READ MORE

 2. 2. Masticatory function in people with dental implants

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Dental Medicine

  Author : Anastasios Grigoriadis; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : In use, since the 1960´s, dental implants have been reported to allow chewing that is as efficient as with natural dentition. However, input from periodontal mechanoreceptors (PMRs) around the tooth is important for sensorimotor regulation of biting and chewing. READ MORE

 3. 3. Electromyography and bite force studies of muscular function and dysfunction in masticatory muscles

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Catharina Hagberg; [1986]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Electromyography; bite force; contraction; isometric; masticatory muscles; mastication; intramuscular injections;

  Abstract : Electromyographic (EMG) activity versus bite force was studied during a gradually increased isometric contraction up to maximal effort for patients with painful masseter muscles and referents. The masseter muscle, the anterior temporal muscle and the descending part of the trapezius muscle were chosen for the recordings. READ MORE

 4. 4. Craniofacial morphology and growth in the ferret: effects from alteration of masticatory function

  University dissertation from Göteborg

  Author : Tailun He; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : INTRODUCTION: Our hypothesis is that any effects on craniofacial growth and morphology induced by altering the masticatory function will vary according to the species involved. The general aim of this thesis was to test the possible effects of altering the masticatory function on craniofacial growth and morphology, as well as features of masticatory muscles in ferrets. READ MORE

 5. 5. Methodological studies of orofacial aesthetics, orofacial function and oral health-related quality of life

  University dissertation from Malmö University, Departments of Stomatognathic Physiology and Prosthetic Dentistry, Centre of Oral Rehabilitation, Östergötland County Council, Linköping, Sweden

  Author : Pernilla Larsson; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; ODONTOLOGY Odontological behavioural science; ODONTOLOGI Odontologisk beteendevetenskap; ODONTOLOGY Oral prosthetics; ODONTOLOGI Oral protetik; Medicine;

  Abstract : Det finns idag ett ökat medvetande om hur hälsa, ohälsa och vård påverkar livskvaliteten. Utveckling av olika hälsomått och livskvalitetsinstrument är ett växande forskningsområde där det är individens upplevelse i samband med ett visst tillstånd man undersöker. READ MORE