Search for dissertations about: "mean field annealing"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words mean field annealing.

 1. 1. Variational Methods in Combinatorial Optimization and Phylogeny Reconstruction

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Henrik Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; relativity; annealing; variational; mean-field; phylogeny; constraint satisfaction; combinatorial optimization; maximum likelihood; Physics; Fysik; Mathematical and general theoretical physics; quantum mechanics; classical mechanics; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:2001:Jönsson; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Metoder utvecklade inom den statistiska fysiken har visat sig vara användbara även i andra forskningfält såsom datalogi, statistik, ekonomi och molekylärbiologi. I den här avhandlingen undersöks hur en variationell metod, utvecklad för statistisk fysik, kan användas när man löser kombinatoriska optimeringsproblem och när man försöker rekonstruera evolutionsträd. READ MORE

 2. 2. Active Noise Control of Enclosed Sound Fields Optimising the Performance

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Per Sjösten; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Civil engineering and architecture; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; active noise control; hybrid controller for anc; multiple-reference controller; complex lms; multiple-error algorithm; multichannel feedforward algorithm; fast feedforward algorithm; optimising actuator and sensor positions; simulated annealing; mean-field annealing;

  Abstract : Active noise control is the art of reducing a primary unwanted sound field by interference with an actively created secondary sound field. To achieve high reduction, it is crucial to obtain both temporal and spatial matching between the primary and the secondary sound fields. READ MORE

 3. 3. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Henrik Haraldsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom medicin, och inom många andra tillämpningar, är uppgiften ofta att utifrån en serie observationer ge ett jakande eller nekande svar på en viss fråga. Exempelvis måste en läkare avgöra om en patient med bröstsmärtor lider av akut hjärtinfarkt eller inte. READ MORE

 4. 4. Molecular beam epitaxy growth and characterization of GaN, AlN and AlGaN/GaN heterostructures

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Stefan Davidsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fysik; Physics; Elektroteknik; elektronik och fotonik; Electrical engineering; electronics and photonics; III-nitride; GaN; AlN; AlGaN; sapphire; Al2< sub>O3< sub>; epitaxial growth; molecular beam epitaxy; MBE; nitridation; nucleation layer; buffer layer; two-dimensional electron gas; 2DEG; 2DEG density; 2DEG mobility; heterostructure field effect transistor; HFET;

  Abstract : The III-nitride materials, consisting of Al, Ga, In and N, have several physical properties that make them attractive for semiconductor devices in electronic and optic applications. A wide range of direct energy bandgaps (0.7 eV - 6.1 eV) can be obtained. READ MORE

 5. 5. Preparation and Characterization of the Magnetic Semiconductor (GaMn)As

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Martin Adell; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Halvledarfysik; Semiconductor physics;

  Abstract : The diluted ferromagnetic semiconductor (GaMn)As has been grown by low temperature molecular beam epitaxy and the effects of post growth treatments on the electronic, magnetic and structural properties have been studied. In situ low temperature annealing of (GaMn)As layers has been performed. READ MORE