Search for dissertations about: "mobile applications for media"

Showing result 1 - 5 of 41 swedish dissertations containing the words mobile applications for media.

 1. 1. Mobility is the Message Experiments with Mobile Media Sharing

  University dissertation from Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : Mattias Rost; Stockholms universitet.; RISE.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ; mobile; media; sharing; design; studies; mobility; trials; foursquare; music sharing; co-present interaction; goffman; ubicomp; hci; mobile hci;

  Abstract : This thesis explores new mobile media sharing applications by building, deploying, and studying their use. While we share media in many different ways both on the web and on mobile phones, there are few ways of sharing media with people physically near us. READ MORE

 2. 2. Playing with Context Explicit and Implicit Interaction in Mobile Media Applications

  University dissertation from Kista : Institutionen för data- och systemvetenskap (tills m KTH)

  Author : Maria Håkansson; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : context; human-computer interaction; interaction design; mobile media; play; ubiquitous computing; människa-maskin-interaktion mmi ; Man-Machine-Interaction MMI ;

  Abstract : This thesis contributes with insights into how aspects of the surrounding physical and social context can be exploited in the design of mobile media applications for playful use. In this work, context refers to aspects of the immediate surroundings – outside of the device – that can be identified and measured by sensors; for instance environmental aspects like sound, and social aspects like co-located people. READ MORE

 3. 3. Towards QoE-aware mobile infrastructures QoE-based Resource Management in Mobile Networks

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Luis Guillermo Martinez Ballesteros; KTH.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality of Experience; Radio Resource management; Mobile Networks; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : With the development of mobile networks, customer needs and behaviourshave changed. Mobile communications means so much more than simplevoice communication; there is now mobile Internet with web surfing, videophone,streaming media, and micro blogging. READ MORE

 4. 4. Playing and Learning Across Locations: Indentifying Factors for the Design of Collaborative Mobile Learning

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Daniel Spikol; Växjö universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Supported Collaborative Learning; Mobile; Location-based services; Pervasive computing; Ubiquitous computing; Design-based research; Co-Design; Education; Games; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Other information technology; Övrig informationsteknik; Media Technology; Media Technology;

  Abstract : The research presented in this thesis investigates the design challenges associated with the development and use of mobile applications and tools for supporting collaboration in educational activities. These technologies provide new opportunities to promote and enhance collaboration by engaging learners in a variety of activities across different places and contexts. READ MORE

 5. 5. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sociology of law; Law and planning; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; implementation; Sweden.; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; Implementation; Sweden;

  Abstract : Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. READ MORE