Search for dissertations about: "organ preservation"

Showing result 1 - 5 of 25 swedish dissertations containing the words organ preservation.

 1. 1. Heart preservation

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Guangqi Qin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In clinical transplantation today, the donor heart is preserved with cold ischemic storage that gives safe preservation for 4 hours. Non-ischemic perfusion preservation is able to preserve the donor heart for 24 hours in pre-clinical studies. The aim of this thesis is to investigate: 1. READ MORE

 2. 2. Islet Transplantation a Technical Challenge Studies on Human Pancreas Preservation and Enzymatic Digestion

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : José Caballero-Corbalán; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Islet transplantation; Human islet isolation; Pancreas preservation; Two-layer method; Perfluorocarbon; Cold storage; Cold ischemia; University of Wisconsin solution; Histidine-tryptophan-ketoglutarate; HTK; Pancreas preservation; Prediction; Collagenase; Trasplante de islotes; Aislamiento de islotes; Preservación del pancreas; Método de las dos capas; Colagenasa; Solución de Wisconsin; HTK; Histidina-triptófano-ketoglutarato; Predicción; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Endocrinology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Endokrinologi; MEDICINE Surgery Surgical research Transplantation surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Transplantationskirurgi; Endokrinologi och Diabetologi; Endocrinology and Diabetology; Cell Research; Cellforskning; Klinisk immunologi; Clinical Immunology;

  Abstract : Islet transplantation has found its niche in diabetes treatment. It has contributed to a better quality of life and better glycemic control of patients with diabetes suffering from severe hypoglycemia that are not eligible for vascularized pancreas transplantation. Islet isolation is a technically challenging procedure. READ MORE

 3. 3. Endothelial function during ischemia-reperfusion and effects of inhalation of nitric oxide

  University dissertation from Lars Lindberg, Department of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Lars Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chemiluminescence; capnography; monitoring; inhalation; mechanical ventilation; pulmonary hypertension; nitric oxide; EDRF; endothelium-derived relaxation factor; endothelium; organ preservation; Lung; lung transplantation; electrochemical fuel cell; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodkärlens insida bekläds av ett lager platta celler, s.k. endotelceller. Syrgas, näring och hormonella signaler måste passera dessa celler för att nå ut till kroppens olika vävnadsceller. READ MORE

 4. 4. Cooling and dopamine

  University dissertation from Roger Roscher, Dept. of Anaesthesiology, Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway

  Author : Roger Roscher; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; electrophysiology; cooling; Hypothermia; swine; lung transplantation; organ preservation; dopamine; circulation; contractility; oxygenation; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att försöka kartlägga effekterna av ytkylning och dopamins effekter på hjärta och blodcirkulation samt på syrgastransport och syrgasförbrukning efter ytkylning. Faran för att bli oavsiktligt nedkyld är störst om immobiliserande skador har uppstått samtidigt som man exponeras för kyla, speciellt om kylan är kombinerad med väta. READ MORE

 5. 5. Lung Transplantation: Clinical and experimental studies

  University dissertation from Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Author : Leif Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory system; Follow up Studies; Vascular Resistance; Intensive Care; Induced; Hypothermia; Swine; Extracorporeal Circulation; Lung Transplantation; Organ Preservation; Andningsorganen; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Transplantation av lungor är ett relativt nytt behandlingsalternativ vid svår lung-sjukdom. Den första lungtransplantationen på människa gjordes 1963. Patienten dog efter 18 dagar i njursvikt. Mellan 1963 och 1980 gjordes ca 40 lungtransplantationer i världen med nedslående resultat. READ MORE