Search for dissertations about: "organizational climate"

Showing result 1 - 5 of 39 swedish dissertations containing the words organizational climate.

 1. 1. Work in eldercare - staying or leaving Caregivers' experiences of work and support during organizational changes

  University dissertation from Stockholm : Karolinska institutet

  Author : Birgitta Fläckman; Högskolan i Gävle.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing home; caregivers’ experiences and expectations; organizational climate; burnout; education and clinical supervision; cutbacks and organizational changes; termination notice; transition; nursing workforce; Caregivers’ experiences and expectations; Organizational climate; Burnout; Education and clinical supervision; Cutbacks and organizational changes; Termination notice; Transition; Nursing workforce;

  Abstract : The overall aim of the present thesis was to reveal nursing home (NH) caregivers’ work ex-periences when receiving support through education and clinical supervision over a two-year period, while the workplace was undergoing organizational changes. The studies (I-IV) com-bine qualitative and quantitative methods in a longitudinal two-year follow-up project in three Swedish NHs (NH I - III), in which support was given to the staff at NH I-II. READ MORE

 2. 2. Job insecurity climate The nature of the construct, its associations with outcomes, and its relation to individual job insecurity

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Lena Låstad; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job insecurity climate; job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; referent-shift; organizational collective climate; psychological collective climate; job satisfaction; work demands; work-family conflict; self-rated health; burnout; psykologi; Psychology;

  Abstract : Work is an essential part of most people’s lives. With increasing flexibility in work life, many employees experience job insecurity – they perceive that the future of their jobs is uncertain. READ MORE

 3. 3. Organizational creativity and psychological well-being - contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Farida Rasulzada; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work resources and workload; organizational culture; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; leadership; climate; stress; organizational creativity and innovation; psychological well-being;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Organisationskreativitet och psykologiskt v älbefinnande. I den föreliggande avhandling föreslås det att hur kreativitet och innovation uttrycks i organisationen är kontextberoende. Att kreativitet och innovation kan bidra till en ekonomisk tillväxt är allmänt känt. READ MORE

 4. 4. Integration and creative experiences after a merger of two organizations within the Social Insurance Service: A longitudinal group perspective

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Ingrid Dackert; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Experience sampling; Repertory grid; Team climate; Innovation; Creativity; Organizational climate; Merger; Organizational culture; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Organisationssammanslagningar är vanligt förekommande inom såväl offentlig som privat verksamhet. Effekterna för de anställda och för organisationerna är beroende av hur integrationsprocessen förlöper. En korsbefruktning kan äga rum när idéer och arbetssätt möts efter sammanslagningen. READ MORE

 5. 5. Organizational Psychology and Safety Culture in Air Traffic Control: Concerning Organizational Climate, Situational Leadership and Psychosocial Work Environment

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Marcus Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air traffic control; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Industrial psychology; Arbetspsykologi; Psychosocial work environment; Organizational climate; industripsykologi; Safety culture; Situational leadership;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling behandlar organisatoriska aspekter såsom organi-sationsklimat, psykosocial arbetsmiljö, situationsanpassat ledarskap samt säkerhetskultur inom den svenska flygtrafikledningen. Avhandlingen är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt ? Human Factors in Air Navigation Services (HUFA) ? som drivs i samarbe-te mellan det svenska Luftfartsverket och Lunds universitet. READ MORE