Search for dissertations about: "prefabricated"

Showing result 1 - 5 of 32 swedish dissertations containing the word prefabricated.

 1. 1. Prefabricated composite bridges a study of dry deck joints

  University dissertation from Luleå tekniska universitet

  Author : Robert Hällmark; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; [2012-09]
  Keywords : Building engineering Bridge construction prefabrication monitoring;

  Abstract : Denna avhandling behandlar ämnet prefabricerade samverkansbroar i allmänhet och prefabricerade betongelementfarbanor med torra fogar i synnerhet Prefabricering är ett ämne som har diskuterats i byggbranschen under de senaste decennierna. Husbyggnadsindustrin har gjort stora framsteg i riktning mot ett mer industriellt tänkande, i vilket prefabricering, Lean och BIM är viktiga pusselbitar. READ MORE

 2. 2. Development of prefabricated timber-concrete composite floors

  University dissertation from Luleå tekniska universitet

  Author : Elzbieta Lukaszewska; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; [2009]
  Keywords : ;

  Abstract : Samverkanskonstruktioner i trä och betong utvecklades ursprungligen för broar och uppgradering av träbjälklag, men idag används de även i flervåningshus. Merparten av den forskning som genomförts på dessa konstruktionssystem har fokuserat på fallet när förbindare förmonterats i träbalkarna och en betongplatta sedan gjutits ovanpå. READ MORE

 3. 3. Conservation and maintenance of modern buildings. The need of long-term maintenance of building façades in metropolitan housing areas. A model-proposal for documentation, analysis and intervention

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Pär Meiling; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kulturarv och kulturproduktion; Cultural heritage and cultural production; integrated conservation and sustainable urban development; residential prefabricated buildings; long-term-maintenance; documentation and analysis; façade materials and deterioration;

  Abstract : ABSTRACT Many European towns, as well as conurbations world wide include a significant amount of residential prefabricated buildings from the late 1950s, 60s and 70s. Housing often is concentrated to suburbs as a result of societal planning and development during this period. READ MORE

 4. 4. Innovative Construction of Student Residences Frameup Project

  University dissertation from Luleå tekniska universitet

  Author : Pedro António Pimenta de Andrade; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; Luleå University of Technology.; [2014-11]
  Keywords : ;

  Abstract : I majoriteten av svenska universitetsstäder har stark efterfrågan på studentbostäder initierat flera utvecklings- och forskningsprojekt med fokus på kostnadsbesparingar och snabbt uppförande. Föreliggande uppsats behandlar en lösning baserad på utveckling av ett koncept med prefabricerade byggnadsmoduler vilka monteras i ett ramverk av stål. READ MORE

 5. 5. Efficient production of high-rise buildings

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hanif Hoseini; ; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Abstract : Production of one family houses has over time developed successfully in Sweden and producers have managed to reduce the production costs and industrialize the production process. The development has however not been that successful when it comes to high-rise buildings. READ MORE