Search for dissertations about: "prefabricated"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the word prefabricated.

 1. 1. Prefabricated composite bridges a study of dry deck joints

  University dissertation from Luleå tekniska universitet

  Author : Robert Hällmark; Environmental and Natural Resources Engineering. Department of Civil; Structural and Construction Engineering.; Steel Structures.; [2012-09]
  Keywords : Building engineering Bridge construction prefabrication monitoring;

  Abstract : Denna avhandling behandlar ämnet prefabricerade samverkansbroar i allmänhet och prefabricerade betongelementfarbanor med torra fogar i synnerhet Prefabricering är ett ämne som har diskuterats i byggbranschen under de senaste decennierna. Husbyggnadsindustrin har gjort stora framsteg i riktning mot ett mer industriellt tänkande, i vilket prefabricering, Lean och BIM är viktiga pusselbitar. READ MORE

 2. 2. Development of prefabricated timber-concrete composite floors

  University dissertation from Luleå tekniska universitet

  Author : Elzbieta Lukaszewska; Timber Structures.; Environmental and Natural Resources Engineering. Department of Civil; Structural and Construction Engineering.; [2009]
  Keywords : ;

  Abstract : Samverkanskonstruktioner i trä och betong utvecklades ursprungligen för broar och uppgradering av träbjälklag, men idag används de även i flervåningshus. Merparten av den forskning som genomförts på dessa konstruktionssystem har fokuserat på fallet när förbindare förmonterats i träbalkarna och en betongplatta sedan gjutits ovanpå. READ MORE

 3. 3. Conservation and maintenance of modern buildings. The need of long-term maintenance of building façades in metropolitan housing areas. A model-proposal for documentation, analysis and intervention

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Pär Meiling; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kulturarv och kulturproduktion; Cultural heritage and cultural production; integrated conservation and sustainable urban development; residential prefabricated buildings; long-term-maintenance; documentation and analysis; façade materials and deterioration;

  Abstract : ABSTRACT Many European towns, as well as conurbations world wide include a significant amount of residential prefabricated buildings from the late 1950s, 60s and 70s. Housing often is concentrated to suburbs as a result of societal planning and development during this period. READ MORE

 4. 4. Efficient production of high-rise buildings

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hanif Hoseini; KTH.; [2007]
  Keywords : TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Abstract : Production of one family houses has over time developed successfully in Sweden and producers have managed to reduce the production costs and industrialize the production process. The development has however not been that successful when it comes to high-rise buildings. READ MORE

 5. 5. Industrial Construction Methods for Cost-Effective and Sustainable Multi-Storey Buildings

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hanif Pourghazian; KTH.; [2008]
  Keywords : TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Abstract : Reduction of the cost of construction is a constant goal for the building industry. One way of reducing the construction cost of buildings is to develop building technologies that will give increased productivity. Reduced construction time at the building-site and waste of materials and resources contribute to furtherreduction of the costs. READ MORE