Search for dissertations about: "pricing strategy"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the words pricing strategy.

 1. 1. Innovative pricing

  University dissertation from Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Author : Andreas Jonason; KTH.; [2001]
  Keywords : innovative pricing; experimentally organized economy; pricing; telecommunications; mobile internets. Strategy; electronic commerce;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Pricing capability development and its antecedents

  University dissertation from Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Author : Linn Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pricing capability; Value appropriation; Organizational capabilities; Managerial decision making; Governance structure; Pricing strategy;

  Abstract : Previous studies have convincingly argued that firms’ ability to efficiently utilize their resources is linked to the effectiveness of their routines and resources for pricing. The ability to appropriate value and achieve a more efficient resource utilization relative to competitors through routines and resources for pricing has been named pricing capability. READ MORE

 3. 3. Pricing Capability and Its Strategic Dimensions

  University dissertation from Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Author : Niklas Lars Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource-based view; Organizational capabilities; Appropriation factors; Strategic management; Pricing capability; Value appropriation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Iden att prissättning är något mycket viktigt för företag stöds av en lång rad publikationer som ger råd kring hur företag bör sätta pris för att maximera sin långsiktiga lönsamhet. Detta indikerar att prissättning, eller företags prissättningsförmåga, borde utgöra ett viktigt område inom strategiforskning som har som sin primära målsättning att utveckla vetenskapliga förklaringar av företags lönsamhet. READ MORE

 4. 4. Pricing value and selling value : A view on individuals within organizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Mario Kienzler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : At the heart of long-term success lies firms’ ability to provide customers with products and services that enable customer value creation and firms’ ability to capture value in the form of profits. To this effect, managers and salespeople have an impact on a firm’s value creation and value capture ability through their pricing and selling behavior and decisions. READ MORE

 5. 5. Sustainable and Safe Use of Non-conventional Waters -Reclaimed Water and Desalinated Water

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Shuang Liu; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Water reuse; Desalination; Strategy; Water security; Guidelines; Policy; Microbial risk assessment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vatten är inte bara en oumbärlig resurs varav allt liv är beroende. Det är också en grundläggande ekonomisk resurs för samhällsutvecklingen. Av allt vatten på jorden är bara 0,34% tillgängligt för människan. Övriga vattenresurser föreligger som saltvatten, is eller djupt liggande grundvatten. READ MORE