Search for dissertations about: "resource separation"

Showing result 1 - 5 of 41 swedish dissertations containing the words resource separation.

 1. 1. Care of the newborn infant during maternal-infant separation

  Author : Kerstin Erlandsson; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; separation; father-infant bonding; full-term; skin-to-skin care; cesarean birth; cry; prefeeding; breathing; phenomenology; separation; father-infant bonding; full-term; skin-to-skin care; cesarean birth; cry; prefeeding; breathing; phenomenology;

  Abstract : The overall aim of the thesis was to describe care of the newborn infant immediately after birth, during maternal-infant separation; the father as primary caregiver and the mother’s experiences of separation and later reunion with the infant, in order to enhance development of care for the newborn infant during maternal-infant separation. In study I, II and III a phenomenological approach was used to gain access to mothers’ and fathers’ lived experiences (I, III) and lifeworld (II). READ MORE

 2. 2. Resource mobilisation for energy system transformation

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Kersti Karltorp; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teknik och social förändring; Technology and social change; Resource mobilisation; Energy system transformation; Offshore wind power; Biorefineries; Incumbent firms; Competences;

  Abstract : A transition to a sustainable path of development will require that fossil fuels are replaced with renewable energy sources and involve, therefore, a large-scale transformation of the energy system. In the EU, offshore wind power and biorefineries have the potential to play an important role in this transformation. READ MORE

 3. 3. Microfluidics Separation and Analysis of Biological Particles

  University dissertation from Fasta Tillståndets Fysik

  Author : Jason Beech; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Point-of-care; Lab-on-a-chip; Microfluidics; Separation science; Deterministic Lateral Displacement; morphology; deformability; Fysicumarkivet A:2011:Beech;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hoppet väcks för sömnsjuka Det sticker till i benet. Du viftar med handen, men alltför långsamt. Du ser en glimt av den ljusbruna flugan, stor som ett bi, och hör hur den surrar vidare genom den varma afrikanska eftermiddagen mot sitt nästa blodmål. Tsetseflugans bett kliar. READ MORE

 4. 4. Concentrate or dilute contaminants? Strategies for Swedish wood waste

  University dissertation from Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Author : Joakim Krook; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Abstract : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. READ MORE

 5. 5. Effects of farmland heterogeneity at multiple spatial and temporal scales on house sparrow (Passer domesticus) population ecology

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Maria von Post; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Farmland heterogeneity; house sparrow; agricultural intensification; farm specialisation; landscape complementation; resource separation; population limitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish VIKTEN AV HETEROGENA JORDBRUKSMILJÖER FÖR GRÅSPARVEN Under de senaste 40 åren har vårt odlingslandskap genomgått kraftiga strukturella förändringar som en konsekvens av att jordbruket har intensifierats och effektiviserats. Dessa förändringar har möjliggjort en nödvändig, ökad produktion av spannmål och andra grödor men samtidigt har det haft förödande konsekvenser på den biologiska mångfalden. READ MORE