Search for dissertations about: "single electron transistors"

Showing result 1 - 5 of 40 swedish dissertations containing the words single electron transistors.

 1. 1. Graphene Hot-electron Transistors

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Sam Vaziri; KTH.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Graphene; hot-electron transistors; graphene base transistors; GBT; cross-plane carrier transport; tunneling; ballistic transport; heterojunction transistors; graphene integration; graphene transfer; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : Graphene base transistors (GBTs) have been, recently, proposed to overcome the intrinsic limitations of the graphene field effect transistors (GFETs) and exploit the graphene unique properties in high frequency (HF) applications. These devices utilize single layer graphene as the base material in the vertical hot-electron transistors. READ MORE

 2. 2. Nanofabrication of Single Electron Transistors and Evaluation of Miniature Biosensors

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Linda G. M. Olofsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysik; Physics; miniaturization; nanoparticles; single electron tunneling; biosensors; impedance; surface plasmon resonance;

  Abstract : This thesis deals with miniaturization in two different fields: electronics and biosensing. The first part deals with fabrication and measurements of two nanoscale structures - a self-assembled single electron transistor and a (potential) single junction device. READ MORE

 3. 3. Electron Transport in Semiconductor Nanowires

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Mikael Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; heterostructures; single electron transistors; resonant tunneling; quantum dots; weak antilocalization; Halvledarfysik; field effect transistors; Semiconductory physics; Fysicumarkivet A:2004:Björk; Low-dimensional structures; nanowires; chemical beam epitaxy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tillväxt av och elektriska mätningar på halvledande nanotrådar av indiumarsenid (InAs) och kombinationer av InAs och indiumfosfid (InP). En nanotråd är som namnet antyder en tunn solid tråd, som påminner om ett hårstrå fast med en diameter på typiskt 50 nm (en nanometer är en miljarddels meter, 10^-9 m) och längden kan vara allt från 100 nm upp till flera mikrometer. READ MORE

 4. 4. Single-Electron Tunneling Spectroscopy in Magnetic Nanoparticles and Molecular Magnets

  University dissertation from Division of Solid State Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Lukasz Michalak; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; master equation; magnetic nanoparticles; spin accumulation; molecular magnets; TMR; tunneling magnetoresistance; F-SET; ferromagnetic single-electron transistor; single-electron tunneling; nanomagnetism; spintronics; Coulomb blockade;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Elektronen har, bortsett från sin massa, två grundläggande fysikaliska egenskaper som är av största vikt för denna avhandling i synnerhet och världen i allmänhet: laddning och spinn. Den förra egenskapen har i tiotals decennier använts inom det framgångsrika området elektronik. READ MORE

 5. 5. Fabrication and Characterization of Aluminum Single Electron Transistors for Scanning Probes

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Henrik Brenning; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lågtemperaturfysik; Low temperature physics; Mesoskopisk fysik; Mesoscopic physics; scanning SET; SET; RC-product; charging energy; noise; radio frequency single electron transistor; scanning probe; AFM; cantilever; nano fabrication; micro mechanics;

  Abstract : The main objective of the work presented in this thesis was to fabricate scanning single electron transistor probes that operate at pumped liquid helium temperatures. This required single electron transistors (SETs) with low resistance (R_) and relatively high charging energy (E_C), and the technology to integrate SETs onto probes. READ MORE