Search for dissertations about: "social control"

Showing result 1 - 5 of 1345 swedish dissertations containing the words social control.

 1. 1. A society With or Without Drugs. Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Dolf Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Context.; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning I debatter och forskning om narkotikapolitik anges den svenska och nederländska modellen ofta som ett motsatspar. Såväl målet för, som utformningen av, narkotikapolitiken har framställts som radikalt olika. Detta synsätt kan sägas vara riktigt. READ MORE

 2. 2. Making the Poor Work: Social Assistance and Activation in Sweden

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Anders Giertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; social assistance; activation; welfare-to-work; marginalisation; social exclusion; Social problems and welfare; immigration; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utformningen av fattigvården och de arbetskrav man ställer på mottagarna har alltid varit kontroversiella frågor i socialpolitiken, såväl under fattig- och arbetshusens tidsålder under 1800-talet, som i nuvarande diskussioner om socialbidrag och aktivering av bidragstagarna. Den första delen av avhandlingen diskuterar begreppen fattigdom, marginalisering och social uteslutning (social exclusion), och fortsätter med en genomgång av aktivringsåtgärder för mottagare av socialbidrag. READ MORE

 3. 3. Creating Safety in Air Traffic Control

  University dissertation from Lund : Arkiv

  Author : Johan M. Sanne; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Risk; safety; air traffic control; ethnography; schemes; rules; resources; cognitive; social; interaction; coordination; socio-technical systems; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi;

  Abstract : Is flying safe? Indeed it is -- statistics tell us that it is far more dangerous to drive a car or take the train. But flight safety does not just happen. Instead, as it is argued in this book, it is created by a well-developed air traffic control system that continues to be highly effective -- despite increasing volumes of traffic. READ MORE

 4. 4. Social inequity in health Explanation from a life course and gender perspective

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Masuma Novak; Umeå universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; epidemiologi; Epidemiology; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning; Nutrition; näringslära; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Abstract : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. READ MORE

 5. 5. Burnout?

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Marie Söderfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; work conditions; alienation; emotional demands; demand-control model; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social psychology; Socialpsykologi;

  Abstract : In this thesis, two questions are answered: What is burnout?, and What causes burnout? Essentialist conceptions of burnout are criticized and burnout is regarded as a syndrome in the sense of a practice concept, not possible to delineate exactly. Practice concepts are compared to social constructions. READ MORE