Search for dissertations about: "stomathognathic physiology"

Found 1 swedish dissertation containing the words stomathognathic physiology.

  1. 1. Masticatory function and temporomandibular disorders in patients with dentofacial deformities : : studies before and after orthodontic and orthognathic treatment

    University dissertation from Swedish Dental Journal

    Author : Cecilia Abrahamsson; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
    Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; dentofacial deformities; orthognathic treatment; orthognathic surgery; orthodontics; stomathognathic physiology; temporomandibular disorders; masticatory function;

    Abstract : Ca 30 % av Sveriges befolkning genomgår någon gång i livet behandling med tandreglering. I de fall där bettavvikelsen är mer omfattande är enbart tandreglering inte tillräckligt för att uppnå ett bra bett. Istället kombinerar man tandregleringen med en kirurgisk förflyttning av käkarna s.k. READ MORE