Search for dissertations about: "thesis of tissue culture"

Showing result 1 - 5 of 196 swedish dissertations containing the words thesis of tissue culture.

 1. 1. Tissue reactions to biomaterials

  University dissertation from Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Author : Agneta Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytochemistry; Histology; Macrophages; Cryosubstitution; Proteins; Immunohistochemistry; Titanium; Implants; PTFE; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det blir allt vanligare att man ersätter förlorade och skadade kroppsdelar med ett biomaterial (vanligtvis ett metall eller polymer implantat). Exempel på vanliga användningsområden är; suturer, kärl, hjärtklaffar, pacemakers, katetrar, ledproteser, fixationsskruvar för skelett och konstgjorda tänder samt kapslar för långsam frisättning av medicin. READ MORE

 2. 2. Cytogenetic studies of primary and metastatic breast cancer

  University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

  Author : Adewale Adeyinka; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; cytochemistry; histochemistry; Histology; metastases; prognosis; male breast cancer; breast cancer; trisomy 12; Cytogenetics; chromosomes; vävnadskultur; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer är en genetisk sjukdom, som uppkommer genom ansamling av icke-letala mutationer. Dessa mutationer, som kan ske på både DNA- och kromosomnivå, ger cellen tillväxtfördelar och leder till klonal expansion av en cellpopulation som står utanför de normala tillväxtkontrollerna. READ MORE

 3. 3. Tissue engineering in blood vessels

  University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

  Author : Gisela Helenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tissue engineering; vascular graft; endothelial cells; smooth muscle cells; thrombogenicity; mechanical properties; scaffold; bacterial cellulose;

  Abstract : Severely occluded coronary- and peripheral arteries, caused by atherosclerotic plaques, are treated with bypass surgery. Autologous veins are the most commonly used replacement graft. Among the patients that need a vascular bypass, 5-10% lack appropriate replacement veins due to previous surgery of bad quality of the vessels. READ MORE

 4. 4. Functionalization and characterization of surface supported lipid membranes and their application in cell culture

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Dorota Thid; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ytbehandlingsteknik; Surface engineering; supported phospholipid bilayer; membrane; peptide; IKVAV; fatty acid; DHA; cell - surface interaction; surface functionalization; neural cells; stem progenitor cells; cell attachment; cell differentiation; QCM-D; surface analytical techniques;

  Abstract : Phospholipid bilayers supported on a solid surface constitute a versatile, biomimetic platform for a variety of applications, such as biosensing, drug delivery research, cell engineering and as cell membrane mimics in fundamental cell research. Phosphocholine supported lipid bilayers are resistant to cell attachment in a wide range of conditions, and can be functionalized with bioactive signaling molecules to promote specific interactions with cells. READ MORE

 5. 5. The Polyamine Dependence of Cell Cycle Progression-Application in Breast Cancer Treatment

  University dissertation from Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Author : Louise Myhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tissue culture; histochemistry; Histology; cytochemistry; onkologi; cancer; Cytologi; oncology; cancerology; Cytology; cell cycle kinetics; cell cycle regulatory proteins; polyamine analogues; DENSPM; CGP48664; DFMO; cell cycle regulation; Polyamines; breast cancer; Djurfysiologi; Animal physiology; vävnadskultur; Histologi; cytokemi; histokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I en normalt fungerande organism är det en balans mellan cellproliferation, celldifferentiering och celldöd. Olika typer av störningar av denna balansen resulterar i olika typer av sjukdomar. Denna avhandlingen handlar om när det är för lite celldöd och celldifferentiering och ökad cellproliferation. READ MORE