Search for dissertations about: "thesis of tissue culture"

Showing result 1 - 5 of 313 swedish dissertations containing the words thesis of tissue culture.

 1. 1. Tissue reactions to biomaterials

  University dissertation from Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Author : Agneta Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytochemistry; Histology; Macrophages; Cryosubstitution; Proteins; Immunohistochemistry; Titanium; Implants; PTFE; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det blir allt vanligare att man ersätter förlorade och skadade kroppsdelar med ett biomaterial (vanligtvis ett metall eller polymer implantat). Exempel på vanliga användningsområden är; suturer, kärl, hjärtklaffar, pacemakers, katetrar, ledproteser, fixationsskruvar för skelett och konstgjorda tänder samt kapslar för långsam frisättning av medicin. READ MORE

 2. 2. Tissue engineering of the inner ear

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neuroscience

  Author : Shaden Khalifa; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Our knowledge of the regenerative ability of the auditory system is still inadequate. Moreover, new treatment techniques for hearing impairment using cochlear implant and tissue engineering, call for further investigations. READ MORE

 3. 3. Cytogenetic studies of primary and metastatic breast cancer

  University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

  Author : Adewale Adeyinka; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; cytochemistry; histochemistry; Histology; metastases; prognosis; male breast cancer; breast cancer; trisomy 12; Cytogenetics; chromosomes; vävnadskultur; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer är en genetisk sjukdom, som uppkommer genom ansamling av icke-letala mutationer. Dessa mutationer, som kan ske på både DNA- och kromosomnivå, ger cellen tillväxtfördelar och leder till klonal expansion av en cellpopulation som står utanför de normala tillväxtkontrollerna. READ MORE

 4. 4. Tissue engineering in blood vessels

  University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

  Author : Gisela Helenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tissue engineering; vascular graft; endothelial cells; smooth muscle cells; thrombogenicity; mechanical properties; scaffold; bacterial cellulose;

  Abstract : Severely occluded coronary- and peripheral arteries, caused by atherosclerotic plaques, are treated with bypass surgery. Autologous veins are the most commonly used replacement graft. Among the patients that need a vascular bypass, 5-10% lack appropriate replacement veins due to previous surgery of bad quality of the vessels. READ MORE

 5. 5. Regulation of hematopoiesis in the freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus role of transglutaminase

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kingkamon Junkunlo; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ast1; clotting protein; crayfish; hematopoiesis; PVF PVR; ROS; transglutaminase; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi; Biology with specialization in Comparative Physiology; Biologi med inriktning mot jämförande fysiologi;

  Abstract : The freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus, has been used as a model for studying hematopoiesis or blood cell production or hematopoiesis and immunity. The work of this thesis aims to investigate the impact of factors such as ROS signaling, Ast1, and the PVF/PVR signaling pathway in controlling stem cell behavior during hematopoiesis and specifically the role of the crosslinking enzyme transglutaminase (TGase) in regulation of hematopoiesis. READ MORE