Search for dissertations about: "transtibial amputees"

Found 3 swedish dissertations containing the words transtibial amputees.

 1. 1. Prosthetic fitting : stump-socket interaction in transtibial amputees

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Magnus Lilja; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : This thesis is comprised of five different studies, all concerning the interaction between the transtibial amputation stump and the prosthetic socket. The aim was to analyse some of the factors influencing this interaction.CAD CAM (Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing) and roentgen were used as measuring instruments. READ MORE

 2. 2. Amputation for vascular disease. Prognostic factors for healing, long-term outcome and costs

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Magnus Eneroth; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; costs; deep foot infections; supplementary nutrition; prognostic factors; outcome; diabetes mellitus; Amputation; vascular disease; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige utförs cirka 3500 benamputationer varje år. Över 90% av alla amputationer görs på grund av kärlsjukdomar, där förträngningar i blodkärlen försämrar blodflödet med vävnadsdöd och vanligen kallbrand som följd. READ MORE

 3. 3. Lower Limb Amputation in Patients with Vascular Disease

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anton Johannesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation outcome; prosthetic; mortality; amputation; Incidence; limb;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Antalet personer som är amputerade ovanför tålederna i Sverige kan uppskattas till mellan 5000 och 5500. (ca 0.06 % av befolkningen). Största delen av dessa är amputerade pg. READ MORE