Search for dissertations about: "typologi"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word typologi.

 1. 1. Promoting Democracy Sweden and the democratisation process in Macedonia

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Rickard Mikaelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy promotion; democracy assistance; democracy; role theory; democratisation; Sweden; Macedonia; development cooperation; foreign policy; Demokratifrämjande aktiviteter; demokratibistånd; demokrati; demokratisering; roll teori; Sverige; Makedonien; bistånd; utrikespolitik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This dissertation contributes to an increased understanding of democracy promotion. Empirically, the study focuses on the multi-faced democratisation process in Macedonia; the official Swedish policy for democracy promotion; and actual Swedish attempts to promote democracy in Macedonia in the period 2000–2006. READ MORE

 2. 2. Swedish Numerals in an International Perspective

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magnus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; synchrony; round numbers; base; vacillation; parallelism; affinity; inflection; derivation; dualism; affix; language change; language planning; dates; number; measurement; typology; homonymy; semantics; syntax; phonology; morphology; designation transition; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svenska räkneord behandlas här ur olika synvinklar. Boken är inte tänkt som en lärobok om svenska räkneord, även om man kan lära sig en hel del om systemet här - mer än språkanvändaren i allmänhet känner till. Fonologi, morfologi, syntax och semantik får alla sin del av uppmärksamheten. READ MORE

 3. 3. Health-care processes - A Study of Medical Problem-solving in the Swedish Health-care Organisation

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Leif Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; resource control; medical technology; Problem-solving; health-care organization; Organisationsteori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studien avser medicinsk problemlösning i sitt organisatoriska sammanhang i den svenska sjukvårdsorganisationen. Det huvudsakliga syftet är att visa hur olika typer av medicinsk problemlösning påverkas av organisationsstrukturen. READ MORE

 4. 4. Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Author : Henrik Liljegren; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Palula; Indo-Aryan; Dardic; Hindu Kush; Pakistan; Chitral; grammar; phonology; morphology; syntax; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. READ MORE

 5. 5. The "Other" Recreated. A Relational Approach to East-West Negotiations

  University dissertation from Erika Svedberg, Department of Political Science, Box 52, Lund University, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. READ MORE