Search for dissertations about: "typologi"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word typologi.

 1. 1. Promoting Democracy Sweden and the democratisation process in Macedonia

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Rickard Mikaelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy promotion; democracy assistance; democracy; role theory; democratisation; Sweden; Macedonia; development cooperation; foreign policy; Demokratifrämjande aktiviteter; demokratibistånd; demokrati; demokratisering; roll teori; Sverige; Makedonien; bistånd; utrikespolitik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This dissertation contributes to an increased understanding of democracy promotion. Empirically, the study focuses on the multi-faced democratisation process in Macedonia; the official Swedish policy for democracy promotion; and actual Swedish attempts to promote democracy in Macedonia in the period 2000–2006. READ MORE

 2. 2. Swedish Numerals in an International Perspective

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magnus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; round numbers; synchrony; base; vacillation; parallelism; affinity; inflection; derivation; dualism; affix; language change; language planning; dates; number; measurement; typology; homonymy; semantics; syntax; phonology; morphology; designation transition; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Abstract : Swedish numerals are here treated from different points of view. The book is however not intended to be a textbook of Swedish numerals, though one may learn a great deal about the system herein - more than the general user of the language knows. Phonology, morphology, syntax and semantics all get their fair share of attention. READ MORE

 3. 3. Health-care processes - A Study of Medical Problem-solving in the Swedish Health-care Organisation

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Leif Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resource control; Organizational science; medical technology; Problem-solving; health-care organization; Organisationsteori;

  Abstract : This study is about medical problem-solving within its organisational context, the Swedish health-care organisation. The main purpose is to demonstrate how different types of medical problem-solving are affected by the structure of the health-care organisation. READ MORE

 4. 4. Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Author : Henrik Liljegren; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Palula; Indo-Aryan; Dardic; Hindu Kush; Pakistan; Chitral; grammar; phonology; morphology; syntax; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. READ MORE

 5. 5. The "Other" Recreated. A Relational Approach to East-West Negotiations

  University dissertation from Erika Svedberg, Department of Political Science, Box 52, Lund University, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; East-West; Political and administrative sciences; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Abstract : Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. READ MORE