Numerical Investigation of Turbulent Fluid Flow and Heat Transfer in Complex Ducts

University dissertation from Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

Abstract: Popular Abstract in Swedish Numeriska methoder har används för att beräkna turbulent strömning och värmeöverföring i komplexa kanaler med olika turbulens modeller.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.