Search for dissertations about: "Åsa"

Showing result 1 - 5 of 388 swedish dissertations containing the word Åsa.

 1. 1. Belonging in Exile. Experience and Conflict in the Tibetan Diaspora

  Author : Åsa Tiljander-Dahlström; Åsa Tiljander Dahlström; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1997]
  Keywords : conflict; diaspora; identity; Tibet;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Effects of dopamine and excitotoxicity in experimental models of Huntington's disease

  University dissertation from Åsa Petersén, WNC, BMC A10, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Åsa Petersén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; excitotoxicity; dopamine; Huntington s disease; striatum; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om en ärftlig hjärnsjukdom som heter Huntingtons sjukdom, eller danssjuka. Sjukdomen leder till personlighetsförändringar, ofrivilliga rörelser (som ser ut som om personen dansar) och demens. READ MORE

 3. 3. Studies on extracellular matrix proteins in vascular disease

  University dissertation from Åsa Ström, Section for Connective Tissue Biology, BMC, C12, 221 84 Lund

  Author : Åsa Ström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; smooth muscle cells; osteopontin; extracellular matrix; atherosclerosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är känt sedan tidigare att komponenter från blodkärlets bindväv på olika sätt kan påverka sjukdomstillstånd som uppkommer i kärlväggen. En av dessa sjukdomar är ateroskleros (åderförkalkning), som genom sina följdsjukdomar (hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke mm) utgör den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. READ MORE

 4. 4. Nocturia in the elderly. Aspects on epidemiology, pathogenesis, and antidiuretic treatment

  University dissertation from Åsa Rembratt, Dept of Clinical & Experimental Pharmacology, Lund University Hospital, SE-22185 LUND

  Author : Åsa Rembratt; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Public health; hyponatremia.; desmopressin; frequency-volume chart; voiding patterns; Nocturia; nocturnal polyuria; Folkhälsa; epidemiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nocturi, att vakna för att gå upp och tömma urinblåsan på natten, förekommer i alla åldrar hos kvinnor såväl som hos män. Prevalensen ökar med ökande ålder. Nocturi kan vara ett symptom på hjärtsvikt, okontrollerad diabetes mellitus, benign prostatahyperplasi och sömnapné. READ MORE

 5. 5. Managing innovation projects a perspective of explore and exploit

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Åsa Kastensson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development;

  Abstract : A company’s ability to introduce new products and services is a key success factor for sustaining competitive advantage. In parallel, the manufacturing industry faces the challenge of delivering customer-perceived value, so-called service offerings, rather than merely goods. Consequently, innovation capabilities become more important than ever. READ MORE