Search for dissertations about: "Åtgärder"

Showing result 1 - 5 of 293 swedish dissertations containing the word Åtgärder.

 1. 1. Kollektiva åtgärder och det enskilda anställningsavtalet : en studie av kollektiva åtgärder och organisationernas disposition av förpliktelserna enligt det enskilda anställningsavtalet

  University dissertation from Stockholm : Juristförl

  Author : Erik Norman; Stockholms universitet.; [1987]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Påverkan av förarbeteende via trafikmiljöns utformning : empiriska studier av "pre-crash" förlopp och effekten av några trafiktekniska åtgärder

  University dissertation from Linköping

  Author : Hans-Erik Pettersson; Stockholms universitet.; [1985]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Prabhat Upadhyaya; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Abstract : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. READ MORE

 4. 4. To leak or not to leak? Land‐Use Displacement and Carbon Leakage from Forest Conservation

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sabine Henders; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Climate change; land‐use change and deforestation; accounting methods; consumer and producer responsibility; REDD ; Klimatförändring; markanvändning och avskogning; redovisningsmetoder; konsument‐ och producentansvaret; REDD ;

  Abstract : This thesis investigates the question how emissions from land‐use displacement can be assessed and accounted for, using the example of carbon‐leakage accounting in the planned UNFCCC mechanism on ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’ (REDD). REDD serves here as example of an international forest conservation policy that might be effective locally but could lead to displacement of deforestation to other countries. READ MORE

 5. 5. Adolescents' perspectives on mental health, being at risk, and promoting initiatives

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Agneta Tinnfält; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abuse and neglect; adolescent; bioecological model; child public health; children of alcoholics; Convention on the Rights of the Child; school health service; social work; barn i riskzon; barn till alkoholiserade föräldrar; folkhälsa för barn; Konventionen om barnets rättigheter; skolhälsovård; socialt arbete; utvecklingsekologisk modell; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Mental health is a major child public health issue in Sweden. The overall aims of this thesis are to explore girls’ and boys’ perspectives on mental health and on mental health-promoting initiatives, and to deepen the knowledge of disclosure and support for ado-lescents at risk of abuse and neglect. READ MORE