Search for dissertations about: "äldre invandrare"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words äldre invandrare.

 1. 1. Identity, Old(er) Age and Migrancy A Social Constructionist Lens

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Laura Machat-From; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Abstract : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. READ MORE

 2. 2. Reading skills among students of Iimmigrant origin in Stockholm

  University dissertation from Stockholm : Univ. i Sth., Inst. för internationell pedagogik

  Author : Ulf Fredriksson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; students of immigrant origin; reading; bilingual reader; immigration; language; culture; mother tongue instruction; reading in the mother tongue; tests; Literacy; Immigrants; Läskunnighet; Invandrarungdomar; Sverige; Stockholm; Invandrare;

  Abstract : I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. READ MORE

 3. 3. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden

  University dissertation from Socialhögskolan, Lunds universitet

  Author : Lena Edén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige har andelen förtidspensionärer ökat under lång tid och uppgick år 1998 till 7.6% av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år). Den vanligaste orsaken till att en individ förtidspensioneras är reducerad arbetsförmåga till följd av problem i rörelseorganen. READ MORE

 4. 4. Elderly Immigrants, Socio-economic Status and Health. An epidemiological study of cardiovascular risk factors, impaired mobility and self-reported health status

  University dissertation from Sonja Pudaric, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö

  Author : Sonja Pudaric; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stress; cardiovascular risk factors; IADL; impaired mobility impaired working capacity; self-reported health; socio-economic status; country of birth ethnicity; elderly people; discrimination; Socialmedicin; Social medicine; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har vi bevittnat flera kriser i hela världen, men mest i Europa, Afrika och Mellanöstern. Det har oftast rört sig om inbördeskrig, men även om naturkatastrofer, fattigdom, samt politisk och/eller religiös förföljelse. Alla dessa faktorer har resulterat i en ökad migration. READ MORE

 5. 5. Myocardial infarction in an urban population - Studies on patterns of disease in terms of time, place and person

  University dissertation from Patrik Tydén, Department of Community Medicine, Unit of Epidemiology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Patrik Tydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiologi; demography; Public health; epidemiology; Folkhälsa; psychosocial aspects; socio-economic factors; risk factors; mortality; survival rate; case fatality rate; incidence; Myocardial infarction; ischaemic heart disease;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Varje år dör omkring 700 malmöbor av hjärtinfarkt, av dessa är var tredje yngre än 75 år. Den bakomliggande sjukdomen, åderförkalkning, leder till en successiv tilltäppning av hjärtats kranskärl. READ MORE