Search for dissertations about: "änglar"

Found 2 swedish dissertations containing the word änglar.

 1. 1. Concepts of God and Angelolgy : An Analysis of the Messeneger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Old Testament Exegesis; Biblical Studies; Bible; Early Jewish Interpretation; Angels; Angel of the Lord; Angelology; Genesis; Messenger; Judaica; Rabbinica; Philo; Josephus; Midrash; Rewritten Bible; Pseudepigrapha; Targums; Gamla testamentets exegetik; Bibelvetenskap; Bibeln; judisk tolkningshistoria; änglar; Herrens ängel budbärare; angelologi; Filon; Josefus; intertestament literatur; pseudepigrapha; Midrash; targumer; talmud; Genesis;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Varieties of Supernatural Experience the Case of High-Functioning Autism

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Ingela Visuri; Södertörns högskola.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Historical Studies; Historiska studier; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition;

  Abstract : Denna avhandling tar avstamp i den hypotes inom kognitionsvetenskaplig religionsforskning som föreslår att människors förmåga till mentalisering också ligger till grund för upplevelser av kommunikation med övernaturliga väsen, som exempelvis gudar, änglar och spöken. Då autistiska personer ofta har svårt att just läsa av andra människors avsikter har forskare utgått från att autistiska individer inte borde intressera sig för, eller förstå sig på, trosföreställningar kring andeväsen med osynliga sinnen. READ MORE