Search for dissertations about: "åldrande"

Showing result 1 - 5 of 119 swedish dissertations containing the word åldrande.

 1. 1. Identity, Old(er) Age and Migrancy A Social Constructionist Lens

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Laura Machat-From; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Abstract : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. READ MORE

 2. 2. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jessica Berg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health;

  Abstract : Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. READ MORE

 3. 3. Housing accessibility and participation among older adults with long-standing spinal cord injury

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Lizette Norin; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spinal Cord Injuries; housing accesibility problems;

  Abstract : En stödjande miljö är centralt för att kunna upprätthålla ett självständigt liv och effektivt aktivitetsutförande, särskilt med ökande ålder. För personer med funktionella begränsningar, som konsekvenserna av en ryggmärgsskada, är balansen mellan personens funktionella kapacitet och miljöns krav av yttersta vikt för att kunna leva ett så välfungerande liv som möjligt. READ MORE

 4. 4. Activity avoidance, perceived walking difficulties, and use of mobility devices in people with Parkinson's disease

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Manzur Kader; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activity avoidance; Assistive devices; Difficulty walking; Falls; Fear of falling; ICF; mSAFFE; Near falls; Patient outcome assessment; PROM; Psychometrics; Parkinson’s Disease; Reliability; Validity; Walk-12G; Walking aids; Wheelchairs; Wheeled-walker;

  Abstract : Background: Parkinson's disease (PD) is a chronic progressive neurodegenerative disease that results in functional loss and disability. People with PD have an increased risk of falling, and most of their falls occur while walking. As yet, there is limited knowledge concerning activity avoidance due to perceived risk of falling in people with PD. READ MORE

 5. 5. Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Maya Kylén; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Younger older people; third age; housing; meaning of home; ageing in place;

  Abstract : Introduction: The fact that the majority of older people wish to remain and live independently in their current homes calls for a more comprehensive understanding of which aspects of the home support healthy ageing. Perceived aspects of home influence life satisfaction, perceived health, independence in daily activities and well-being among people aged 80 years and older. READ MORE