Search for dissertations about: "’Grön-gröna’ företag"

Found 2 swedish dissertations containing the words ’Grön-gröna’ företag.

 1. 1. Is the Swedish Environmental Goods and Services Industry Green? Product and production perspectives

  University dissertation from Västerås : Mälardalen University

  Author : Bozena Guziana; Mälardalens högskola.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology sector; Environmental goods and services; Clean technology; ‘Green’ business; ‘Green-green’ business; Production and product related environmental profile; miljöteknik sektor; miljöprodukter och miljötjänster; cleantech; ’gröna’ företag ’green’ business ; ’grön-gröna’ företag ’green-green’ business ; produktions- och produktrelaterad miljöprofil; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Abstract : In most business sectors environmental programs focus on direct, production-related environmental impacts. The design and development of products with reduced environmental impact is considered more difficult. The opposite applies in the environmental technology sector. READ MORE

 2. 2. Corporate Greening Product and Production Perspectives

  University dissertation from Västerås : Mälardalen University

  Author : Bozena Guziana; Mälardalens högskola.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Greening; ‘Green’ business; ‘Green-green’ business; Environmental leaders; Environmental profile; Environmental technology; Product and production; Communicating; CSR; Ecopreneurs; Företags miljöarbete; ’Gröna’ företag; ’Grön-gröna’ företag; Miljöledande företag och organisationer; Miljöteknik; Produkt och tillverkning; Kommunikation; CSR; Ecoprenörer; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Abstract : This thesis describes corporate greening in general, and specifically the environmental technology (ET) sector as a green sector. The thesis has also particular focus on production and products related aspects and the influence of the environmental profile of the ET sector on the environmental engagement of companies in the sector. READ MORE