Search for dissertations about: "1.4 addition"

Showing result 1 - 5 of 106 swedish dissertations containing the words 1.4 addition.

 1. 1. Synthetic studies towards 7- and 8-membered N-heterocycles, particularly 1,4-pyrrolobenzodiazepines : total synthesis of fuligocandin A and B

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Biosciences and Nutrition

  Author : Birgitta Pettersson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 1; 4-pyrrolobenzodiazepines;

  Abstract : This dissertation is concerned with the synthesis of 7- and 8-membered N-heterocycles, particularly 1,4-pyrrolobenzodiazepines. A non-chromatographic method for conversion of carbonyl-functionalities to the corresponding thiocarbonyls is described. READ MORE

 2. 2. Cellular toxicity of quinones : Redox- and addition chemistry

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Karin Öllinger; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Quinoid compounds are widely occurring in nature. They have cytotoxic properties and they are also used as antineoplastic agents. The cytotoxic properties can be explained by the ability of quinones to generate active oxygen species by redox cycling, by addition to cellular nucleophiles, and by inhibition of DNA transcription. READ MORE

 3. 3. Isaiah's Alleged Social Critique. A Foreign-Political Reading of Passages Such as Isaiah 5:8-24 and 10:1-4

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Olof Bäckersten; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Prophecy; God; Hezekiah; Ahaz; Assyrian crisis; Military alliances; Anti-Assyrian policy; Woe-Oracle; Ethics; Social critique; Isaiah 1-39; Isaiah; Bible; Old Testament; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning. Man brukar mena att domsförkunnelsen i Jesaja 1?39 har två brännpunkter. I det jag kallar den samhällskritiska diskursen fördöms överklassens livsstil i allmänhet och dess förtryck av de fattiga i synnerhet. READ MORE

 4. 4. The Influence of Salting Procedures on the Characteristics of Heavy Salted Cod

  University dissertation from Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Author : Kristin Thorainsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microstructure; protein; water holding capacity; water; yield; Salting; protein denaturation; cod;

  Abstract : The production of heavy salted cod (bacalao) has changed from being a single-step process salting to a multistep procedure. The aim of this study was to gain a deeper understanding of water retention and yields of heavy salted cod as influenced by salting procedures. READ MORE

 5. 5. Bicyclic Ligands and Catalysts in Asymmetric Synthesis

  University dissertation from Division of Organic Chemistry, Lund University

  Author : Annika Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; Organic chemistry; dibenzobicyclo[3.3.1]nonane catecholborane; bicyclo[2.2.2]octane; Asymmetric catalysis; organocatalysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Asymmetrisk katalys är ett omfattande forskningsområde där ett flertal olika typer av enantioselektiva katalysatorer har utvecklats och använts i en mängd olika kemiska reaktioner med varierande resultat. Det finns ingen katalysator som fungerar lika väl i alla applikationer, utan resultaten varierar från fall till fall och för vissa typer av substrat behövs det därför alternativa lösningar för att erhålla önskad selektivitet. READ MORE