Search for dissertations about: "1800-talet"

Showing result 1 - 5 of 49 swedish dissertations containing the word 1800-talet.

 1. 1. Ljus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869

  University dissertation from Stockholm : : Komm. för Stockholmsforskning

  Author : Åke Abrahamsson; [1990]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala förhållanden; Arbetarrörelsen; Presshistoria; Dagstidningar; Sverige; Stockholm; 1800-talet;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Frågan efter livets mening : om kunskap och konst i Nietzsches tänkande

  University dissertation from Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Author : Fredrik Agell; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nietzsche; Friedrich; 1844-1900; Filosofer; Tyskland; 1800-talet;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Incipient industrialization in an "underdeveloped" country : the case of Chile, 1845-1879

  University dissertation from Stockholm : Institute of Latin American Studies, Stockholm University

  Author : Rigoberto García; [1989]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomiska förhållanden; Chile; historia; 1800-talet;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Creating bodies : childbirth practices in pre-modern Karelia

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Marja-Liisa Keinänen; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Barnafödande; folktro och folkseder; historia; Ryssland; Karelen; 1800-talet; 1900-talet; Barnafödande religiösa aspekter;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. I väntan på tandvård : Hur tandrötan blev politik

  University dissertation from Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Author : Christer Lindblom; Bengt Erik Eriksson; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dentistry; dental profession; historical development; professionialization; dental caries; social problems; politics; tandvård; tandvårdsorganisation; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : This thesis deals with the political history of dental caries and the evolution of professional dental care in Sweden. For centuries tooth decay was considered an unavoidable nuisance for the individual. During the decades around 1900 dental caries was gradually defmed as a social problem and a preventable national disease. READ MORE