Search for dissertations about: "1927-1986 och Vietnamkriget"

Found 1 swedish dissertation containing the words 1927-1986 och Vietnamkriget.

  1. 1. "A good offense is the best defense" : Swedish social democracy, Europe, and the Vietnam War

    Author : Carl-Gustaf Scott; USA Madison University of Wisconsin; []
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Palme; Olof; 1927-1986 och Vietnamkriget; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Vietnamkriget 1961-1975 attityder till Sverige;

    Abstract : .... READ MORE