Search for dissertations about: "4D dosimetry"

Found 1 swedish dissertation containing the words 4D dosimetry.

  1. 1. Quality Assurance in Radiotherapy - Development and evaluation of new tools for improved patient safety

    University dissertation from Lund University

    Author : Fredrik Nordström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; monitor unit verification; in vivo dosimetry; real-time verification; gel dosimetry; 4D dosimetry; IMRT; VMAT; data integrity; radiotherapy; Quality assurance;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingarna mot cancer. Hälften av alla behandlingar syftar till att bota patienten från sjukdomen, men strålbehandling är även en mycket effektiv behandling för att lindra smärta och andra symptom för patienter med en obotlig cancer. READ MORE