Search for dissertations about: "A.A. an-Na‘im"

Found 1 swedish dissertation containing the words A.A. an-Na‘im.

  1. 1. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

    University dissertation from Almqvist & Wiksell International

    Author : Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. READ MORE