Search for dissertations about: "ADL-dependence"

Found 5 swedish dissertations containing the word ADL-dependence.

 1. 1. The Complexity of Geriatric Rehabilitation. A One-Year Follow-Up of Client, Caregiver, and Administration Perceptions

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Box 157, 221 00 Lund

  Author : Carita Nygren; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Gerontologi; Gerontology; quality of life and subjective well-being; occupational therapy; quality development; quality of geriatric care; prevalence of symptoms; ADL dependence; everyday actvities; evaluation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens övergripande syfte var att under ett ettårigt nationellt projekt för utveckling av geriatrisk rehabilitering, Rehab Äldre 300, redogöra för förändringar av kvaliteten inom geriatrisk rehabilitering samt att beskriva denna utifrån administrativ-, personal- och vårdtagar-nivå. Vidare var syftet att under utvärderingsperioden beskriva förändringar av vårdtagarnas upplevda symptom, ADL-beroende, subjektivt välbefinnande samt att generera kunskap för vidare kvalitetsutveckling av geriatrisk rehabilitering. READ MORE

 2. 2. DEAF SIGN LANGUAGE USERS - Prevalence and Aspects of Quality of Life in Old Age

  University dissertation from Division of Occupational Therapy Faculty of Medicine Lund University

  Author : Monica Werngren-Elgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation; epidemiologi; Physical medicine; epidemiology; Folkhälsa; Public health; Gerontologi; Activity; Deaf culture; Health; Occupational Therapy; Gerontology; ADL-dependence; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste åren har nödvändigheten att ta hänsyn till utsatta grupper i den svenska befolkningen och deras varierande behov lyfts fram i rapporter och utredningar om utformningen av vård och rehabilitering av äldre. En sådan utsatt grupp är äldre teckenspråkliga döva. READ MORE

 3. 3. Strategies for evaluation of housing adaptations - Accessibility, usability and ADL dependence

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, PO Box 157, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Agneta Malmgren Fänge; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostadsanpassning är en vanlig åtgärd inom kommunal service och rehabilitering. Avsikten är att ta bort fysiska miljöhinder i bostaden och den nära utemiljön för underlätta vardagliga aktiviteter och möjliggöra ett självständigt liv. READ MORE

 4. 4. Home, health and participation for community living people with disability

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Björg Thordardottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; activity; community living; disability; occupational therapy; participation;

  Abstract : The aim of this thesis was to contribute to the understanding of aspects related to home, health and participation for community living people with disability and identify different groups with different needs for interventions. Study I used focus groups to explore aspects of importance for participation. READ MORE

 5. 5. Development and evaluation of a health education programme for elderly persons with age-related macular degeneration

  University dissertation from Göteborg

  Author : Synneve Dahlin-Ivanoff; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age-related macular degeneration; visual impairment; elderly; randomised study; daily occupation; occupational dysfunction; focus groups; health education; population study; ordered categorical data; reliability; responsiveness;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to develop and evaluate a health education programme for elderly persons with age-related macular degeneration (AMD). I. READ MORE