Search for dissertations about: "AML1"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word AML1.

 1. 1. RUNX1/AML1 functions and mechanisms regulating granulocyte-macrophage colony-stimulating factor transcription

  Author : Hebin Liu; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : RUNX1 AML1; Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor GM-CSF ; Calcineurin; CaMKII; Ets1; Transforming growth factor-b TGF-b ; Smad3; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Abstract : Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) is a multipotent cytokine involved in the production and function of hematopoietic cells, and GM-CSF plays in particular a major role in responses to infection and physiological and pathological inflammatory processes. GM-CSF is produced in many cell types, and increases in the intracellular Ca2+ concentration are, like in many other systems, of major importance in the intracellular signaling that determines GM-CSF expression after receptor stimulation of the cells. READ MORE

 2. 2. Characterisation of the leukaemia-associated ETO homologues

  University dissertation from Division of Hematology and Transfusion Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Sofia Rondin Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; SIN3B; corepressor; MTGR1; MTG16; ETO; AML1-ETO; AML; haematopoiesis; leukaemia; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cellerna i blodet har en rad skilda funktioner, såsom att transportera syre, levra blodet vid behov eller att på olika sätt delta i vårt immunförsvar. Alla blodets celler härstammar från en s k stamcell som har förmåga att genom en rad förändringar mogna ut till vilken typ av cell som helst i blodsystemet. READ MORE

 3. 3. The role of the leukemia-associated ETO homologue repressors in hematopoiesis

  University dissertation from Division of Hematology and Transfusion Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : André Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MTGR1; ETO; MTG16; AML1-ETO; hematopoiesis; leukemia; diffferentiation; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; extracellulära vätskor; Hematologi; Medicine human and vertebrates ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodet fyller livsviktiga uppgifter i kroppen såsom syretransport och infektionsförsvar. De röda blodkropparna sköter syretransporten och de vita blodkropparna hanterar infektionsskyddet eller immunförsvaret. Blodplättar står för blodets levring vid blödning. READ MORE

 4. 4. Characterisation of chromosomal aberrations in childhood leukaemia

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine

  Author : Ann Nordgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chromosome aberrations; SKY; interphase-FISH; Childhood ALL;

  Abstract : Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) is the most common malignancy in childhood, accounting for approximately 25% of all paediatric malignancies. Based on clinical risk criteria and modem laboratory investigations including immunophenotyping, cytogenetics, and molecular genetics, patients can be divided into prognostic groups and assigned to risk- adjusted treatment protocols. READ MORE

 5. 5. Studies on Molecular Genetics of B cell Development

  University dissertation from Panagiotis Tsapogas, Section for Immunology, BMC I-13, S-221 84, Lund

  Author : Panagiotis Tsapogas; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunoglobulin; gene expression; B cell; EBF; class switching; TGF-beta; Immunology; transplantation; serologi; Immunologi; serology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots att vår kropp är uppbygd av ett stort antal celler med så olika funktioner som att skapa ben och försvara oss mot infektioner, innehåller alla celler samma genetiska information. Denna information är lagrad i cellens chromosomer i form av DNA och cell specifica egenskaper uppstår då olika delar av kromosomernas information används i olika vävnader. READ MORE