Search for dissertations about: "Acoustic Ecology"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words Acoustic Ecology.

 1. 1. Offshore wind farms - ecological effects of noise and habitat alteration on fish

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Mathias H. Andersson; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; renewable energy; fish population; artificial reef; attraction vs. production; habitat structure; reef effect; FAD; bioacoustics; noise disturbance; fish behaviour; detection range; threshold; masking; fish communication and hearing; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Marin ekologi; zoologisk ekologi; Animal Ecology;

  Abstract : There are large gaps in our understanding how fish populations are affected by the anthropogenic noise and the alteration of habitat caused by the construction and operation of offshore wind farms. These issues are of great importance as the construction of offshore wind farms will increase all over the world in the near future. READ MORE

 2. 2. Migration and quality of landlocked Atlantic salmon smolt Implications for conservation and management

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Johnny R Norrgård; Karlstads universitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; acoustic telemetry; hatchery; life history; migration mortality; regulated rivers; Salmo salar; salmon; smolt; trout; Biology; Biologi;

  Abstract : Atlantic salmon Salmo salar has a complex life cycle, including long migrations and habitat shifts for both juveniles and adults. As such, salmon populations are vulnerable to habitat degradation and fragmentation along their migratory routes. READ MORE

 3. 3. Landlocked Atlantic salmon Salmo salar L. and trout Salmo trutta L. in the regulated River Klarälven, Sweden Implications for conservation and management

  University dissertation from Karlstad : Karlstad University

  Author : Johnny R Norrgård; Karlstads universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Biologi;

  Abstract : Conservation and management of migratory salmonids requires an understanding of their ecology at multiple scales, and a holistic view, including assessment of historical and present anthropogenic impacts. In the regulated River Klarälven, with 11 hydropower dams, populations of landlocked Atlantic salmon Salmo salar and migratory brown trout Salmo trutta have declined due to human activities. READ MORE

 4. 4. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Petter Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. READ MORE

 5. 5. The conflict between Grey seals (Halichoerus grypus) and the Baltic coastal fisheries new methods for the assessment and reduction of catch losses and gear damage

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Arne Fjälling; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Grey seals; Baltic coastal fisheries; Ekologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : There is a problematic interaction going on between grey seals and the small scale coastal fisheries in the Baltic. A large number of seals are by-caught and drowned each year, and the viability of the fishery is threatened by catch losses caused by the seals. READ MORE