Search for dissertations about: "Adriana Budeanu"

Found 1 swedish dissertation containing the words Adriana Budeanu.

  1. 1. Facilitating Transitions to Sustainable Tourism - The role of the tour operator

    University dissertation from The International Institute for Industrial Environmental Economics

    Author : Adriana Budeanu; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pollution control; Environmental technology; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Humaniora; Humanities; Sustainable Tourism; Tour Operators; Sustainable Development; Mass Tourism; kontroll av utsläpp; Miljöteknik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Turismindustrin är numera en av världens absolut största industrier. Den är av central betydelse för ekonomisk utveckling och arbetstillfällen i ett stort antal länder. Det finns dock en baksida: turism leder ofta till exploatering av miljön, och bidrar i många fall till sociala och kulturella problem. READ MORE