Search for dissertations about: "Affinitetskromatografi"

Found 5 swedish dissertations containing the word Affinitetskromatografi.

 1. 1. Development of Flourescence-based Immunosensors for Continous Carbohydrate Monotoring Applications for Maltose and Glucose

  Author : Henrik Engström; Högskolan i Kalmar.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Carbohydrate; Diabetes; Immunosensor; Glucose; Maltose; Weak affinity chromatograhpy; Kolhydrater; Glukos; Maltose; Affinitetskromatografi; Diabetes; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Bioteknik; Biotechnology;

  Abstract : Weak affinity interaction of monoclonal antibodies and carbohydrate antigens can be detected and quantified by alterations in the antibodies' intrinsic tryptophan fluorescence. These weak/transient binding events have been monitored by total internal reflection fluorescence (TlRF) by facilitating the change in intrinsic tryptophan fluorescence. READ MORE

 2. 2. Expression and purification of membrane proteins: Focus on the G-protein coupled receptor MC4r

  University dissertation from Viveka Dolby, Department of Biochemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, P.O. Box 124, S-221 00 Lund

  Author : Viveka Dolby; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enzymology; Proteiner; enzymologi; Proteins; melanocortin 4 receptor; GPCR; purification; Expression; membrane proteins;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish 10.SWEDISH SUMMARY(Populärvetenskaplig sammanfattning) Proteiner är viktiga byggstenar i cellen och är uppbyggda av kroppens tjugo olika aminosyror. Varje protein har en unik egenskap och spelar en viktig roll för cellens funktion. Vissa proteiner löser sig i vatten (hydrofila) medan andra är olösliga (hydrofoba). READ MORE

 3. 3. Modeling of Hindered Diffusion in Gels

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Jan Gutenwik; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; effective diffusion coefficient; pore size distribution; obstruction; immobilization; modeling; adsorption kinetics; hindered diffusion; simulation program; proteins; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ordet diffusion kommer från det latinska ordet diffu´sio som betyder spridning. Diffusion förekommer nästan överallt, även om man inte alltid kan se det. Exempelvis består all den luft som vi andas in av en mängd molekyler som diffunderar fram och tillbaka. READ MORE

 4. 4. Development of low affinity techniques for applications in clinical chemistry

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Lisa Leickt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chromatography performance; acute myocardial infarction; antibodies; creatine kinase MB isoforms; lectins; low affinity interactions; weak affinity chromatography; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I vår kropp pågår ständigt interaktioner mellan olika molekyler. Det är dessa interaktioner som styr hur vi mår och vad som händer i kroppen. Många av dessa interaktioner är svaga, vilket gör att det krävs många sådana interaktioner samtidigt för att uppnå effekt. READ MORE

 5. 5. Fast isolation of proteins from bioreactors using affinity chromatography techniques

  University dissertation from Eva Pålsson, Tillämpad biokemi, Lunds universitet

  Author : Eva Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chromatography; protein purification; analyses; dispersion; chromatography matrices; Biochemistry; Biokemi; Metabolism; expanded bed; metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Materien strävar efter största möjliga oordning (entropi). Det krävs ett aktivt ingripande (energitillskott) för att ordna och separera saker. Har man väl hällt salt i teet är det svårt att ta bort, och byta ut det mot socker. READ MORE