Search for dissertations about: "Agaricus bisporus"

Found 2 swedish dissertations containing the words Agaricus bisporus.

 1. 1. Fungal Lectins. Molecular structure and function of a member of a novel lectin family

  University dissertation from Stefan Rosén Department of Microbial Ecology Lund University Ecology Building Sölvegatan 37 223 62 Lund Sweden

  Author : Stefan Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; possible functions; expression; localization; binding specificities; primary and secondary structure; Agaricus bisporus; Arthrobotrys oligospora; Fungi; novel lectin family; Biology; Biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En typisk egenskap för de flesta proteiner är att de kan binda specifikt och reversibelt till olika ämnen. Välkända exempel är enzymer som kan binda till olika substrat och inhibitorer samt antikroppar som binder till antigen. READ MORE

 2. 2. Medium chain dehydrogenases/reductases : Alcohol dehydrogenases of novel types

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

  Author : Annika Norin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alcohol dehydrogenase; Nicotinoproteins; Structural interpretations; Functional properties; Molecular evolution.;

  Abstract : The medium chain dehydrogenase/reductase (MDR) superfamily is separated into at least eight families, of which the dimeric alcohol dehydrogenase (ADH) is one. Including species variants, close to 1000 MDR forms have been characterized. READ MORE