Search for dissertations about: "Aldehyd"

Found 4 swedish dissertations containing the word Aldehyd.

 1. 1. Synthesis of Aldehyde-Functionalized Building Blocks and Their Use for the Cyclization of Peptides Applications to Angiotensin II

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Petra Johannesson; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical chemistry; Synthesis; Aldehyde; Cyclization; Peptide; Angiotensin II; Ang II; Bioactive Conformation; Solid Phase Peptide Synthesis; Dimethyl Acetal; Farmaceutisk kemi; Syntes; Aldehyd; Cyklisering; Peptid; Bioaktiv konformation; Fast-fas peptidsyntes; Dimetylacetal; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi; Organic Pharmaceutical Chemistry; organisk farmaceutisk kemi;

  Abstract : This study addresses the issue of how to convert peptides into drug-like non- peptides with retained biological activities at peptide receptors. Angiotensin II (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe, Ang II) was used as a model peptide. READ MORE

 2. 2. Assessing carotid plaque structure

  University dissertation from Isabel Gonçalves, Wallenberg Lab., entrance 46, floor 1, Malmö University Hospital, S-20502 Malmö, Sweden

  Author : Isabel Goncalves; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; Modified LDL; Antibodies; Lipids; AP-1; Cellularity; Extracellular Matrix; Calcification; Elastin; Stroke; Gray-Scale Median; Echogenicity; Ultrasound; Atherosclerosis; Carotid Plaque;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ateroskleros, ofta kallad åderförkalkning, är en sjukdom som påverkar stora och medelstora artärer såsom aorta, kranskärl, karotis och perifera artärer. Åderförkalkning i kranskärlen orsakar 70 % av dödsfallen hos dessa patienter och räknas som den främsta dödsorsaken i västvärlden. READ MORE

 3. 3. Fatty Acyl Reductases and Fatty Acyl Desaturases. Deciphering the biosynthesis of species-specific moth female sex pheromones from common fatty acids

  University dissertation from Lund University, Dept. of Biology

  Author : Åsa Hagström; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Moth; pheromone; insect; evolution; fatty acyl desaturase; fatty acyl reductase; endoplasmic reticulum; fatty acid biosynthesis; GFP; heterologous expression; phylogeny; cell factory; lepidoptera;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För över 100 år sedan upptäckte den franske naturalisten Jean-Henri Fabre att en nattfjärilshona som han hade på sitt skrivbord lyckades attrahera åtskilliga hanar, trots att honan var gömd bakom ett skynke och hannarna således inte kunde se henne. Fabre gissade att det var någon för honom okänd doft som låg bakom mysteriet. READ MORE

 4. 4. A Catalytic and Mechanistic Investigation of Palladium-Phosphine Catalysed Aqueous Hydroxycarbonylation. Steric and Electronic Properties of the Ligands

  University dissertation from Organic Chemistry, Lund University

  Author : Adriana Ionescu; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Naturvetenskap; Natural science; Isomerisation of hydroxyalkenes; Mechanism; Regioselectivity; Steric and electronic properties; Hydroxycarbonylation of styrene; Water-soluble phosphines; Palladium; Aqueous catalysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utvecklingen av säkrare och mer miljövänliga processer är en av de största utmaningarna som den kemiska industrin står inför. I det här sammanhanget är katalys i tvåfassystem, bestående av vatten och organiska lösningsmedel, av största intresse eftersom den möjliggör en enkel återvinning av katalysatorn samtidigt som den minskar skadliga utsläpp och kostnader för återvinning av lösningsmedlet. READ MORE