Search for dissertations about: "Alexander Rad"

Found 2 swedish dissertations containing the words Alexander Rad.

 1. 1. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Exploring the Railway System from a Risk Governance Perspective

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Alexander Cedergren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risk governance; railway; framing; accident investigation; implementation; vulnerability; resilience; critical infrastructure;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Olyckor i järnvägssektorn kan ge upphov till katastrofala konsekvenser. I första hand kan människors liv och hälsa drabbas, men allvarliga konsekvenser kan även uppstå för samhället i stort. READ MORE