Search for dissertations about: "Alexandros Korkovelos"

Found 1 swedish dissertation containing the words Alexandros Korkovelos.

  1. 1. Advancing the state of geospatial electrification modelling: New data, methods, applications, insight and electrification investment outlooks

    Author : Alexandros Korkovelos; Viktoria Martin; Mark I. Howells; Francesco Fuso Nerini; Hans-Holger Rogner; Ed Brown; KTH; []
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology;

    Abstract :  I skrivande stund uppskattas 860 miljoner människor globalt sakna tillgång till el. Målet att uppnå universal tillgång till el under det kommande decenniet – i enlighet med mål 7 av de globala målen för hållbar utveckling (SDG 7) – indikerar att många länder snart kommer att behöva införa riktlinjer, handlingsplaner och policys för att påskynda elektrifieringstakten. READ MORE