Search for dissertations about: "Alzheimer s disease"

Showing result 1 - 5 of 94 swedish dissertations containing the words Alzheimer s disease.

 1. 1. Microglial cells in Neurodegenerative Diseases. The Role of Galectin-3

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Antonio Boza Serrano; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neurosciences; microglia; Galectin-3; Alzheimer disease; Parkinson disease; innate immune system; TLR4; TREM2;

  Abstract : Today, dementia such as, Alzheimer’s disease (AD), vascular diseases and motor neurodegenerative diseases, such as Parkinson’s disease (PD), represent a major public health problem. For instance, PD affect to more than 10 million people worldwide and almost 50 million people are affected by dementia. READ MORE

 2. 2. Long Term Outcome and Prediction Models of Cognition, Activities of Daily Living and Nursing Home Placement in Alzheimer’s Disease with Cholinesterase Inhibitor Treatment

  University dissertation from Lund University

  Author : Carina Wattmo; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; longitudinal studies; nursing home placement; activities of daily living; cognition; Alzheimer s disease; cholinesterase inhibitors; disease progression; predictors; statistical models.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdom och svarar för ca 60 % av dessa patienter. Sjukdomen har en smygande debut och den sjukliga processen i hjärnan börjar troligen decennier innan den ger kliniska symptom som försämrat minne och organisationsförmåga, språksvårigheter, problem med tidsuppfattning och orientering. READ MORE

 3. 3. Clusterin in brain and cerebrospinal fluidin Alzheimer s disease

  University dissertation from Lund University

  Author : Anna-Maria Nilselid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; clusterin; apolipoprotein J; SP-40; brain tissue; cerebrospinal fluid; glycosylation; biomarker; enzyme-linked immunosorbent assay;

  Abstract : The apolipoprotein clusterin is suggested to be involved in the pathogenesis of Alzheimer¡¦s disease (AD). At the start of these studies, results had indicated that clusterin was elevated in AD brain, compared with controls. READ MORE

 4. 4. Amyloid-β Protofibrils in Alzheimer´s Disease Focus on Antibodies, Inflammation and Astrocytes

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Sofia Söllvander; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s Disease; Amyloid-beta; Protofibrils; ELISA; ELISpot; Astrocyte; Monoclonal Antibody; Immunofluorescence; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Soluble amyloid-beta (Aβ) aggregates, including Aβ protofibrils, play a central role in Alzheimer’s disease (AD) and constitute a potential diagnostic biomarker and a therapeutic target. Aβ protofibrils promote synapse dysfunction and neurodegeneration, but the mechanisms behind these effects remain unclear. READ MORE

 5. 5. Validation of brief cognitive tests in mild cognitive impairment, Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies

  University dissertation from Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Author : Sebastian Palmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cognitive tests; neuropsychology; Alzheimer’s disease; dementia with Lewy bodies; mild cognitive impairment; treatment evaluation; acetylcholinesterase inhibitors; differential diagnosis; longitudinal studies; dementia; cerebrospinal fluid; forecasting;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Uppskattningsvis har 34 miljoner människor världen över någon typ av demenssjukdom. Sjukdomarna leder till stort lidande för både patienter och anhöriga och beräknas kosta samhället 422 miljarder amerikanska dollar årligen. READ MORE