Search for dissertations about: "Ammoxidation"

Found 4 swedish dissertations containing the word Ammoxidation.

 1. 1. A Study of Propane and Propene Ammoxidation over the Mo-V-Nb-Te-Oxide System

  University dissertation from Chemical Engineering, Lund University

  Author : Johan Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; TEM; TPR; XPS; XRD; XANES; Chemical technology and engineering; SEM; FTIR; BET; TiO2; SiO2; Al2O3; supports; substitution; synthesis; Mo-V-Nb-Te-Ox catalysts; acrylonitrile; propene; Ammoxidation; propane; symbiosis;

  Abstract : The ammoxidation of propane is commonly regarded as being the future route for producing acrylonitrile, and the Mo-V-Nb-Te-oxide system studied here has thus far been seen as the most promising candidate for achieving this. Yields of up to 62% have been presented very elegantly in the patent literature. READ MORE

 2. 2. A Study of Propane and Propene Ammoxidation over Antimony-Vanadium-Oxide Catalysts at Steady-State and Transient Conditions

  University dissertation from Chemical Engineering, Lund University

  Author : Roland Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; oxidation; Ammoxidation; propane; propene; propylene; catalysis; transient response; antimony vanadium oxides;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akrylfibrer, SAN-plast (Styren-AkrylNitril) och ABS-plast (Akrylnitril-Butadien-Styren) är tre viktiga polymerer som tex används för textilier (akrylfibrer) och optiska instrument (SAN). ABS-plast har hög motståndskraft mot kemikalier samt är slagtålig och används tex i bilar. READ MORE

 3. 3. Selective oxidation over mixed oxide catalysts

  University dissertation from Chemical Engineering, Lund University

  Author : Robert Häggblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; propane; catalysis; Selective oxidation; transition metal oxides; vanadium; molybdenum; methanol oxidation; ammoxidation; propene; acrylonitrile; formaldehyde;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En spännande utmaning för forskare inom både akademin och industrin är att utveckla industriella processer som mer effektivt använder både befintliga som alternativa råvaror för produktion av viktiga kemiska intermediat. Sådana intermediat används i sin tur som råvara för att framställa funktionella och idag ovärderliga material såsom plaster, fibrer, gummin, färger, ytbehandlingsmedel m. READ MORE

 4. 4. Studies of partial oxidation and combustion over heterogeneous catalysis by transient experiments

  University dissertation from Secretary, Dept. of Chem. Eng. II, P.O. Box 124, SE-22100 Lund

  Author : Andreas Hinz; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Catalytic combustion; Selective Oxidation; Sulphur dioxide; Ammonia; Methanol; Propane; Metal catalysts; Metal oxide catalysts; Transients; Simulation; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Carbochemistry; petrochemistry; fuels and explosives technology; Petrokemi; bränslen; sprängämnen;

  Abstract : Transient experiments are one of many techniques available to study heterogeneous catalysis and the catalysts used. The results obtained by transient experiments contain valuable information that is helpful in explaining reaction mechanism and interaction at the catalytic surface. READ MORE