Search for dissertations about: "Ampularia"

Found 1 swedish dissertation containing the word Ampularia.

  1. 1. Comparative optics of prosobranch eyes

    University dissertation from Zoology

    Author : Jan-Olof Seyer; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ampularia; Littorina; Strombus; evolution; visual ecology; summation; convergence; optic nerve; resolution; sensitivity; optics; eye; gastropod; prosobranch; Animal anatomy; animal morphology; Djurs anatomi och morfologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Olika livsmiljöer och livsstilar kan ställa mycket olika krav på ett sinnesorgans uppbyggnad och funktion. Man kan därför förvänta sig att tex. ögonen hos ett lejon skiljer sig väsentligt från musslors, maskars eller djuphavsfiskars ögon. READ MORE