Search for dissertations about: "Anders Lund Hansen"

Found 2 swedish dissertations containing the words Anders Lund Hansen.

 1. 1. The global-local nexus of space wars in Copenhagen : Uneven development in the age of vagabond capitalism

  University dissertation from Lund University

  Author : Anders Lund Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : The thesis deals with space wars in Copenhagen and Lisbon.... READ MORE

 2. 2. Space wars and the new urban imperialism

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Anders Lund Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; walking in the city; Social sciences; social change; new urban imperialism; urban governance; film; globalization; Space wars; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular AbstractAvhandlingen analyserar sentida urbana förändringar ur perspektivet kampen om rummet, här kallat 'space wars'. Fokus är på investeringsflöden inom den kommersiella fastighetsmarknaden, förändringar inom urbanpolitik, förändring inom stadens socialgeografi, och relationer mellan dessa tre aspekter. READ MORE