Search for dissertations about: "Andreas Abdon"

Found 1 swedish dissertation containing the words Andreas Abdon.

  1. 1. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

    University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

    Author : Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. READ MORE