Search for dissertations about: "Andreas Palmgren"

Found 2 swedish dissertations containing the words Andreas Palmgren.

 1. 1. Palladium(II)-catalyzed 1,4-oxidations of 1,3-dienes : Development of an asymmetric version and synthetic applications

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Andreas Palmgren; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry; Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Abstract : In this thesis the development of an asymmetric version and synthetic applications of the Pd(II)-catalyzed 1,4-oxidation of conjugated dienes are described. The thesis is divided into four parts:(i) The first part concerns the design and synthesis of chiral p-benzoquinones as ligands in the Pd(II)-catalyzed 1,4-diacetoxylation. READ MORE

 2. 2. Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Mattias Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Abstract : Sommaren 2006 så upptäcktes ett flertal sprickor på bron över Vårby fjärden i närheten av Stockholm. Samtliga sprickor syntes ha uppstått i svetsar som förbinder vertikala livavstyvningar med huvudbalkarnas överflänsar. READ MORE