Search for dissertations about: "Andreas Sandström"

Found 1 swedish dissertation containing the words Andreas Sandström.

  1. 1. Design and Fabrication of Light-Emitting Electrochemical Cells

    University dissertation from Umeå : Umeå universitet

    Author : Andreas Sandström; Umeå universitet.; [2013]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Light-emitting electrochemical cell; fabrication; organic semiconductors; organic electronics; ambient fabrication; roll-to-roll; fysik; Physics;

    Abstract : Glödlampan, en gång symbolen för mänsklig uppfinningsförmåga, är idag på väg att försvinna. Lysdioder och lågenergilampor har istället tagit över då dessa har betydligt längre livstid och högre effektivitet. READ MORE