Search for dissertations about: "Anna Dahlén"

Found 1 swedish dissertation containing the words Anna Dahlén.

  1. 1. Genetic Characterization of Bone and Soft Tissue Tumors

    University dissertation from Department of Clinical Genetics, Lund University

    Author : Anna Dahlen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; Klinisk genetik; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; mesenchymal tumor; pericytoma; Genetics; chondroma; lipoma;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ben, brosk och mjukvävnad (utgörs av den tvärstrimmiga muskulaturen, fettväv och fibrös bindväv, men också av det perifera nervsystemet) är vävnader av mesenkymalt eller neuroektodermalt ursprung. De flesta tumörer som uppstår i dessa vävnader är godartade och blir därför ofta inte föremål för behandling, vilket gör det svårt att uppskatta incidensen i befolkningen. READ MORE