Search for dissertations about: "Anna-Lena Eriksson-Gustavsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Anna-Lena Eriksson-Gustavsson.

  1. 1. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information :  International Adult Literacy Survey = [Reading] : [-a need, a requirement, a necessity]

    Author : Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet; []
    Keywords : IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Abstract : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. READ MORE