Search for dissertations about: "Anneli Edvardsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Anneli Edvardsson.

  1. 1. Dosimetric effects of breathing motion in radiotherapy

    University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

    Author : Anneli Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiotherapy; breathing motion; DIBH; interplay effects; VMAT; proton therapy; breast cancer; Hodgkin’s lymphoma; liver; dosimetry; treatment planning; medical physics;

    Abstract : Cirka hälften av alla som drabbas av cancer i Sverige genomgår strålbehandling, där högenergetisk strålning används för att tillintetgöra cancertumören. Inför strålbehandlingen görs en datortomografiundersökning, vilket är en form av röntgenundersökning som ger snittbilder av patienten i tre dimensioner. READ MORE